Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Pensioen

Sparen voor pensioen klinkt voor sommigen nog heel ver weg. Toch is het belangrijk om (ook aan het begin van je loopbaan) te sparen voor pensioenopbouw. Persoonality vindt een goede pensioenregeling voor haar medewerkers belangrijk. Daarnaast is de pensioenregeling een verplichting die voortkomt uit de CAO Persoonality Payroll.

De pensioenregeling van Persoonality wordt uitgevoerd door ABN AMRO. Persoonality betaalt 70% van je pensioenpremie, het overige deel betaal je zelf over je bruto salaris.

De voordelen van de pensioenregeling bij ABN AMRO:

- een goede dekking bij blijvende arbeidsongeschiktheid;
- een goede nabestaandendekking voor medewerkers die al voor 01-01-2010 in dienst waren;
- de medewerker kan invloed uitoefenen op de in te leggen pensioengelden.

Iedere werknemer van Persoonality die ouder is dan 21 jaar, neemt automatisch deel aan de pensioenregeling van Persoonality bij ABN AMRO Pensioenen.

Persoonality maakt elke maand een bedrag over naar ABN AMRO Pensioenen voor de opbouw van jouw pensioen en de premie voor de nabestaandendekking en de arbeidsongeschiktheidsdekking (premievrije) voortzetting bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie?
In PayrollProfijt vind je meer informatie over je pensioenopbouw en de verschillende onderdelen. 

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.