Overuren: hoe zit dat eigenlijk?

Gepubliceerd: 20-10-2019

Het draaien van overuren in ons land is vrij normaal. Tegenwoordig is het vaak zelfs meer een regel dan uitzondering. Er zijn bepaalde branches waar overwerken erbij hoort, denk hierbij aan horeca, onderwijs, transport en de financiële wereld. Ongeveer de helft van de Nederlandse medewerkers draait wekelijks overuren en hier staat niet altijd iets tegenover. Het principe geld voor tijd of tijd voor tijd is geen gegeven. Maar zijn er eigenlijk regels met betrekking tot overwerken?

Wat zijn overuren?

U heeft met uw medewerker in het arbeidscontract een bepaald aantal uren per afgesproken. Als uw medewerker meer uur per week werkt dan in het arbeidscontract is afgesproken, is er sprake van overuren.

Is uw medewerker verplicht om overuren te maken?

Er zijn in de Arbeidstijdenwet afspraken gemaakt over werktijden, pauzes, rusttijden en nachtdiensten. U moet alle gemaakte uren registreren en dit geldt ook voor de overuren. Het bijhouden hiervan is uw verantwoordelijkheid. Maar specifieke afspraken over overwerken vindt u niet terug in de arbeidstijdenwet.
 
Als werkgever is het belangrijk om te weten wat er is afgesproken in de cao, arbeidsovereenkomst en werktijdregeling wat betreft overuren. Start dan ook met het raadplegen hiervan. U kunt een medewerker vragen om over te werken, ondanks het gebrek aan gemaakte afspraken. Daarvoor kijkt u naar de volgende factoren:
  • De aard van de functie: hoe zwaarder de functie, hoe redelijker en groter de kans op overwerken
  • De gewoonte in de branche: overwerken in de retail is minder gebruikelijk dan in de horeca
  • De redelijkheid van overwerken: is er sprake van structureel verkeerd inplannen of is het een onverwachte samenloop van omstandigheden 

Kortom, uw medewerkers kunnen overwerken net zo min zomaar weigeren, als u overwerken zomaar kunt eisen.

Moet u overuren uitbetalen?

Dit is niet altijd zo. Meestal zijn er goede afspraken gemaakt tussen werkgever en medewerker over hoe om te gaan met overuren. Deze komen vaak neer op uitbetaling (tijd voor geld) of het terugkrijgen van overuren in vrije tijd (tijd voor tijd).
 
Voor uitbetaling geldt dat sinds 2018, overwerken onder het loonbegrip valt. Dit betekent dat u tenminste het minimumloon moet betalen over overuren. Deze regel geldt niet alleen voor voltijdmedewerkers, maar eveneens voor deeltijdmedewerkers. Omdat overwerken onder het loonbegrip valt, moet u over gemaakte overuren ook vakantiebijslag betalen.
 
Het minimumloon moeten betalen over overuren heeft ook gevolgen als uw medewerker tijd voor tijd ontvangen. De tijd voor tijd afspraak is namelijk niet toegestaan als hierdoor gemiddeld niet het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald aan uw medewerker. Daarnaast moet de tijd voor tijd afspraak sinds begin 2019 vastgelegd zijn in de cao en de afspraak schriftelijk zijn overeengekomen met uw medewerker. De dagen moeten uiterlijk worden opgenomen voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar.
 
Wilt u meer weten over de uitbetaling van overuren of overwerken in het algemeen? Vanzelfsprekend staan onze medewerkers u graag te woord. Neem contact met ons op en Persoonality helpt u verder!
Punt
Punt
Jesse Punt Adviseur
Samen de beste werkgever.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.