DISCLAIMER

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op deze website. 

Door deze site te raadplegen, stem je in met onderhavige voorwaarden. De pagina's en overige inhoud van de websites zijn eigendom van Persoonality. Niets uit deze sites mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Persoonality. Het wijzigen van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de websites bevatten beelden die onder het auteursrecht (van de relaties) van Persoonality vallen. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Persoonality van toepassing op alle merken die op de websites worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van Persoonality.

Persoonality wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige schade ontstaan door het gebruik van de websites of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan deze website zijn gekoppeld.
Persoonality streeft ernaar alle documenten en bestanden die op de websites worden geplaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Er wordt niet gegarandeerd dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten. Persoonality aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.
De informatie op de websites, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan Nederlands recht.

Cookies

De cookie-instellingen gelden voor alle domeinen van Persoonality. Persoonality maakt gebruik van:

  1. analytische cookies: door deze cookies kan het gebruik van de website geanalyseerd worden, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. Persoonality doet dit aan de hand van Google Analytics. Alleen Persoonality heeft toegang tot de verzamelde data in Google Analytics. Om een idee te hebben hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is op de site van Google een voorbeeld van de software te bekijken.
  2. affiliate cookies: deze cookies gebruikt Persoonality om bij te houden in welke zaken of diensten (advertenties) een gebruiker is geïnteresseerd, zodat de gebruiker daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de adverteerder;
  3. social media plug in cookies: deze maken het mogelijk dat een gebruiker van social media, (gedeeltes van) webpagina’s kan delen met dat social media-netwerk. Daarnaast kunnen social mediacookies worden gebruikt om profielen te koppelen aan een inschrijving op de site. Bij inschrijving is het mogelijk dat een online profiel wordt gekoppeld aan data die (eventueel) reeds bij Persoonality bekend is;
  4. tracking cookies: hiermee worden gegevens verzameld over surfgedrag. Gegevens die worden verzameld zijn onder andere bezochte webpagina's, IP-adressen, cookie-inhoud en referrer-URL;
  5. Permanente cookies: met behulp van een permanente cookie kan een bezoeker worden herkend bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeven voorkeuren niet steeds te worden herhaald, waardoor tijd wordt bespaard en een prettiger gebruik van de website kan worden gemaakt. Permanente cookies kunnen worden verwijder via de browserinstellingen;
  6. Sessie cookie: met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. De dienst kan aldus zoveel mogelijk worden aangepast op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser wordt afgesloten.


Persoonality maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. De eerste twee cookies maken geen of slechts een geringe inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer en in principe hoeft daarvoor geen toestemming te worden gegeven.

Dat is anders voor de andere cookies: de gegevens die daarmee verzameld worden, kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens. Persoonality verzamelt deze gegevens voor het (laten) tonen van (gerichte) vacatures en overige content, het gebruik van social media, websitestatistieken, het opstellen van interesseprofielen, het tonen van aanbevelingen, marktanalyse, doelgroep-analyse, big data-analyses en verbetering van de navigatie op de website.

Via de websites wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Persoonality gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Persoonality heeft hier geen invloed op. Het is Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op de websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Persoonality heeft daar geen invloed op. Via de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) wordt informatie gegeven wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
Door gebruik te maken van de website geef jij toestemming voor het plaatsen en gebruiken van cookies.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonality neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensverwerking in acht. De websites zijn zo opgezet dat, wil succesvol arbeidsbemiddeling kunnen plaatsvinden en optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van alle mogelijkheden van de websites, een registratie dient plaats te vinden met persoonlijke gegevens, werkverleden en social accounts.

Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de databases van Persoonality. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld, zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen en niet langer worden bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Persoonality zal gegevens niet zonder voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een gerechtelijk bevel. 

De gegevens die Persoonality verzamelt en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Persoonality en haar zuster- of dochtmaatschappijen, indien zij die gegevens nodig hebben voor en bij de uitoefening van hun functie. Ook aan overheidsinstanties zoals belastingdienst en UWV of instanties betrokken bij de (controle op de naleving van) de toepasselijke cao’s (Staf, Stoof, Stipp, ABN AMRO (pensioen), SNCU, SNA) zullen incidenteel persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld. Er zijn in beginsel geen andere partijen die gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil alsnog incidenteel gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Persoonality heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies.

Het staat eenieder te allen tijde vrij te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt via fg@timing.nl. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. Hierna kan worden verzocht bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook dit verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt, wat overigens niet betekent dat altijd volledig aan het verzoek wordt voldaan. Tevens bestaat het recht de persoonsgegevens te laten overdragen.


Browser

De website is gebouwd op basis van alle recente versies van de browsers Firefox, Internet Explorer, Chrome en Safari. De vormgeving en werking van de website kan afwijken, wanneer gebruik wordt gemaakt van oudere versies van deze browsers.

Wijzigingen

Persoonality kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in de disclaimer, het cookiebeleid en de verwerking van persoonsgegevens. De meest actuele versies zijn te allen tijde in te zien op de website van Persoonality. Deze versie is opgesteld in oktober 2017.

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit ok├ę?  Klik dan op 'persoonlijk'.