Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Modernisering Ziektewet, wat houdt het in?

De Eerste kamer is dit najaar akkoord gegaan met een modernisering van de Ziektewet. Het doel hiervan is om flexkrachten en mensen met een tijdelijk contract die ziek zijn, weer sneller aan het werk te krijgen. Deze modernisering is nodig omdat de WIA-instroom vanuit de Ziektewet groter is dan verwacht. Daarom wil de overheid re-integratie stimuleren door extra financiële prikkels in te bouwen voor de ex-werkgever. Dit moet jaarlijks tot 270 miljoen euro opleveren.

De overheid juicht, door de modernisering van de Ziektewet, het aangaan van tijdelijke contracten toe. Maar voor werkgevers lijkt het steeds minder aantrekkelijk om tijdelijk personeel in te zetten. Mario Hooglugt, Director van Aon Hewitt, zegt hierover: "Dezelfde werkgevers die worden aangespoord om tijdelijk personeel aan te leveren, worden geconfronteerd met een pakket financiële risico's die daaraan vastkleven. De risico's die de nieuwe wet met zich meebrengt zijn in sommige gevallen voor werkgevers moeilijk te beheersen."

Wat betekent dit voor u als werkgever?
De Modernisering Ziektewet gaat uit van een andere financiering van de ZW en WGA, waardoor er meer financiële prikkels komen voor (grote) werkgevers. De
ZW- en WGA-lasten van vangnetters worden straks toegerekend aan de laatste werkgever.

Dit betekent nogal wat voor de organisatie binnen uw bedrijf. U draagt naast de financiële verantwoordelijkheid straks ook de zorg voor een goede begeleiding en re-integratie van medewerkers die niet meer bij u in dienst, en dus uit beeld zijn. Hoe geeft u hier goed invulling aan? U kunt de eerste stap zetten door het vastleggen van de gegevens van de werknemers die ziek uit dienst gaan (de populatie waar de ZW-premie straks over gaat). Ook de WGA flexinstromers (vanuit de ZW en WGA) komen voor de rekening van de werkgever, waarover we u via deze website en via onze seminars graag op de hoogte brengen.

Modernisering Ziektewet in het kort
De Modernisering Ziektewet brengt de groep werknemers in beeld die geen recht hebben op loondoorbetaling van hun werkgevers. Dit zijn zieke WW-ers, oproepkrachten, zieke uitzendkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de ziekteperiode. Deze groep wordt ook wel vangnetters genoemd. Met de voorgestelde maatregelen wil het kabinet de hoge
instroom in de WIA van deze groep vangnetters verminderen.

De overheid wil dat werkgevers meer gaan nadenken over het beleid voor deze groep langdurig arbeidsongeschikten. Zij gaat ervan uit dat een werkgever die geconfronteerd wordt met een langdurige doorbelasting, en de daardoor hogere premie, eerder bereid is tot financiering van re-integratie.

Met de maatregelen wil de overheid:
-
de prikkel voor de vangetters om weer aan het werk te gaan vergroten;
- werkgevers prikkelen door hen ook financieel verantwoordelijk te maken voor werknemers die vanuit het ZW-vangnet of de WIA (WGA) instromen.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.