Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Hoe krijgt de Modernisering Ziektewet vorm?

De Modernisering Ziektewet wordt als volgt vormgegeven:

Stap 1: invoering van een premiedifferentiatie per 2014

Vanaf 2014 wil het kabinet premiedifferentiatie in het publieke bestel invoeren, waar een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote werkgever.

Grote werkgever: meer dan 100 werknemers, individuele premiedifferentiatie.
Middelgrote werkgever: tussen 10 en 100 werknemers, individuele en sectorale remiedifferentiatie.
Kleine werkgever: van 1 tot 10 werknemers, premie afhankelijk van sector.

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de ZW te worden. Dit is nu ook al mogelijk, maar dan wel met een garantiestelling. Een garantiestelling is vanaf 2013 niet meer vereist. De toerekening van de ZW-uitkeringen aan de werkgevers zal gaan conform de WGA, op basis van het T-2 principe. Dit betekent dat het UWV de ZW-uitkeringen van twee kalenderjaren ervoor doorrekent in de premie. Daarom is het nu al van belang om werknemers die ziek uit dienst gaan goed te volgen en ZW-instroom te voorkomen.

Stap 2: samenvoegen van premiestelling van WGA-flex met WGA-vast per 2016

Werkgevers die in 2016 nog in het publieke bestel zitten, krijgen te maken met een sectorpremie of een gedifferentieerde premie voor de totale WGA lasten. Zij kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager voor de WGA te worden en dit onder te brengen bij een verzekeraar. Vanaf het moment dat de werkgever eigenrisicodrager is, worden de bestaande en nieuwe WGA lasten aan de eigenrisicodrager doorbelast (inlooprisico).

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.