Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Op 1 januari nog in dienst?

Ben je op 1 januari 2015 bij ons in dienst?

Onze pensioenregeling wordt per 1 januari 2015 uitgevoerd door ABN AMRO Pensioenen. Deze regeling kent tenminste dezelfde aanspraken als de Plus regeling van de Stipp. Dit blijft onverminderd van toepassing.

Ten opzichte van de Plus-regeling van Stipp kent onze pensioenregeling diverse voordelen voor jou als werknemer. Onze pensioenregeling kent een betere verzekeringsdekking, bij langdurige arbeidsongeschiktheid en overlijden. Daarnaast krijg je binnenkort alle relevante informatie over de pensioenregeling via jouw eigen portal tot jouw beschikking.

Bij de overgang naar ABN AMRO Pensioenen zal de waarde vanuit Nationale Nederlanden automatisch worden overgedragen. Dit heet een collectieve waardeoverdracht.

Alleen als je op 1 januari 2015 in dient bent bij Persoonality Payrolling B.V. en de opgebouwde waarde niet wilt overdragen, dan verzoeken wij jou om dit uiterlijk 31 december 2014 aan ons door te geven. Mochten wij niets van jou vernemen, dan gaan we ervan uit dat je instemt met deze waardeoverdracht. De feitelijke waardeoverdracht wordt gerealiseerd in de loop van 2015. In bijlage 1 lees je  meer over deze waardeoverdracht.

Net als in de pensioenregeling van Nationale Nederlanden, kun je  bij ABN AMRO Pensioenen deelnemen aan een vrijwillige ANW-hiaatpensioenverzekering. Een Anw-hiaatpensioenverzekering is een verzekering die uitkeert aan je partner als je tijdens het  dienstverband komt te overlijden. Dit is een vrijwillige aanvullende verzekering.  

Heb je nu een Anw-hiaatpensioenverzekering bij Nationale Nederlanden en wil je deze  voortzetten bij ABN AMRO Pensioenen, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je gekozen hebt voor deze vrijwillige aanvullende verzekering en je wenst deze te beëindigen vanaf 1 januari 2015, laat dit dan voor 31 december 2014 aan ons weten. Als je nog geen  Anw-hiaatpensioenverzekering hebt, maar het alsnog wilt verzekeren, laat dit  dan eveneens voor 31 december 2014 aan ons weten. In bijlage 2 staat meer over de vrijwillige  Anw-hiaatpensioenverzekering.

Neem je deel aan de vrijwillige  WIA aanvulling plus-verzekering? Deze verzekering blijft onverminderd bij Nationale Nederlanden doorlopen.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.