Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

uitsluiting aansprakelijkheid

Persoonality en Timing organiseren een fietsevenement, waaraan u met eigen vervoer deelneemt. Deelname is vrijwillig en geschiedt geheel en al op eigen risico. Het fietsevenement zal (grotendeels) plaatsvinden op de openbare weg. U bent zich daarvan ten volle bewust en zult zich te allen tijde en houden aan alle geldende wet- en regelgeving zoals de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Tevens zult u alle aanwijzingen opvolgen gegeven door of namens de zogeheten kapiteins en motards, hetgeen uw eigen verplichtingen aangaande uw eigen veiligheid en bezittingen onverlet laat. Timing en Persoonality zijn op geen enkele wijze of grond aansprakelijk voor door u geleden, te lijden of veroorzaakte persoons- of zaakschade, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.