Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Regels en richtlijnen vakantiekrachten

Wanneer is uw medewerker een vakantiekracht?

Een medewerker is een vakantiekracht als hij/zij in de vakantieperiode van de opleiding in zomermaanden (juni t/m augustus) tijdelijk voor Persoonality gaat werken en daarna weer teruggaat naar school. Voor 15-, 16- en 17-jarigen gelden strengere regels voor vakantiewerk (zie werktijden).

Werktijden
Wanneerhet gaat om werktijden, krijgt u te maken met de arbeidstijdenwet. Voor alle
jongeren onder de 18 jaar geldt ook dat zij geen gevaarlijk werk mogen doen.

Jongeren van 15 jaar
In de vakantieweken mogen 15-jarigen alleen niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten. Zwaar werk is dan ook verboden (werken aan machines die snij-, knel- of pletgevaar opleveren, lopende band werk en/of serveren van alcoholische dranken). Wel mogen zij bijvoorbeeld de krant bezorgen en hulpwerkzaamheden in een restaurant, hotel of winkel verrichten.

In de vakantieweken mogen 15-jarigen maximaal acht uur per dag en maximaal 40 uur per week werken. Per jaar mogen zij maximaal zes vakantieweken werken, waarvan vier achtereen. Werkt een vakantiekracht van 15 jaar tenminste 4,5 uur dan heeft hij/zij recht op een half uur pauze. Op zondag mogen zij in de regel niet werken. Na schooltijd mogen 15-jarigen nooit langer dan twee uur werken.

Jongeren van 16 en 17 jaar
16- en 17-jarigen mogen bijna alle werkzaamheden doen. Alleen bij gevaarlijk werk moet er toezicht zijn. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het werken met gevaarlijke stoffen, werken op grote hoogte of in een gevaarlijke omgeving. In vakantieweken mogen 16- en 17-jarigen maximaal negen uur per dag werken en maximaal 45 uur per week. Maar, gemiddeld mogen zij per vier weken niet meer dan 40 uur per week werken. Op zondag mogen zij werken als zij de zaterdag ervoor vrij zijn. Per dertien weken mogen 16- en 17-jarigen vier zondagen werken.

Hoeveel mag uw vakantiekracht bijverdienen?

Kinderbijslag
Als uw vakantiekracht thuis woont, hebben de ouders tot het 18e jaar van uw vakantiekracht recht op kinderbijslag. Er zijn regels die bepalen hoeveel vakantiekrachten mogen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die de ouders ontvangen. Dit hangt af van de leeftijd, het bedrag dat zij verdienen en de persoonlijke thuissituatie. Is uw vakantiekracht 15 jaar en woont hij/zij thuis, dan is er niets aan de hand. In dat geval mag de vakantiekracht onbeperkt bijverdienen. Is uw vakantiekracht 15 jaar en woont hij/zij niet thuis of is hij/zij 16 of 17 én thuiswonend, dan mag de vakantiekracht per kwartaal € 1.266,- netto bijverdienen. In de maanden juni, juli en augustus mag
dit hij/zij € 1.300,- netto extra bijverdienen, zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Dit geldt alleen als de vakantiekracht dit baantje voor de rest van het jaar niet heeft.

Woont uw 16- of 17-jarige vakantiekracht niet meer thuis, dan mag hij/zij € 1.790,- per kwartaal bijverdienen. Verdient hij/zij meer dan komt de kinderbijslag in zijn geheel te vervallen. Wat betreft de zomermaanden mag de vakantiekracht ook € 1.300,- bijverdienen. Maar hij/zij is dan wel verplicht om elk inkomen hoger dan € 800,- netto per kwartaal aan de Sociale Verzekeringsbank door te geven.
Meer informatie leest u op www.szw.nl en www.svb.nl. Hier kunt u ook uitrekenen hoeveel uw vakantiekracht mag bij verdienen.

Studiefinanciering
Naast de studiefinanciering mag uw vakantiekracht in 2012 € 13.530,90 netto per kalenderjaar bijverdienen. Als dit meer is, heeft dat gevolgen voor de studiefinanciering. Heeft de vakantiekraht maar een gedeelte van het jaar recht op studiefinanciering heeft, dan vermindert het bedrag dat hij/zij maximaal mag bijverdienen evenredig. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.ib-groep.nl.

Zorgverzekering
Afhankelijk van de leeftijd van uw vakantiekracht moet hij/zij een basisverzekering bij één van de zorgverzekeraars afsluiten. Als de vakantiekracht jonger is dan 18 jaar, valt hij/zij onder de basisverzekering van de ouders. Uw vakantiekracht hoeft deze verzekering dan niet zelf af te sluiten. Is hij/zij ouder dan 18 jaar? Dan is het verplicht een basisverzekering af te sluiten. Hij/zij mag zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar er een verzekering afgesloten wordt.

Vakantiegeld en vakantiedagen
Een vakantiekracht heeft recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dat betekent dat hij/zij voor een volledig gewerkte maand recht heeft op 13,33 uur vakantie of een evenredig deel daarvan als hij/zij niet de volledige maand gewerkt heeft. Het vakantiegeld bedraagt 8% van het basisloon. Als de vakantiekracht stopt met werken kan hij/zij het bedrag dat aan reserveringen is opgebouwd, bij Persoonality opvragen.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.