Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Sociaal akkoord bereikt

U heeft het de afgelopen tijd ongetwijfeld meegekregen: de reuring over het sociaal akkoord van Nederland. Gisteren is er een akkoord bereikt. Het kabinet is met de sociale partners tot een pakket maatregelen voor de toekomst van de arbeidsmarkt gekomen.

En omdat het de arbeidsmarkt betreft, informeren wij u graag concreet over de afspraken die vooralsnog lijken te worden doorgevoerd.

Ontslag en werkloosheid

- Ontslagen werknemers blijven gewoon drie jaar een volle WW-uitkering ontvangen. Vanaf 1 januari 2016 zal de WW-uitkering anders worden georganiseerd. De eerste twee jaar zullen dan betaald worden door het Rijk, over het laatste jaar worden afspraken gemaakt in het cao. Een hogere WW-premie moet de langere uitkeringsduur mogelijk maken.

- De geplande versoepeling van het ontslagrecht wordt uitgesteld tot na de economische crisis. Per 1 januari 2016 moet er een eenvoudiger en eerlijker systeem komen waarbij de preventieve toets blijft bestaan.

- Geen gouden handdrukken meer voor ontslagen topmannen. Er wordt een maximumingesteld van      
- 75.000 euro of maximaal een jaarsalaris. Het uitgekeerde bedrag moet ingezet worden om een nieuwe baan te vinden.

Flexibilisering arbeidscontracten

- Flexwerken wordt aan banden gelegd. Werkgevers krijgen strengere voorwaarden voor het uitgeven van tijdelijke contracten. Zo wordt het niet toegestaan een concurrentiebeding overeen te komen in tijdelijke contracten of een proeftijd in een tijdelijk contract korter dan een half jaar.

Daarnaast wordt de maximale termijn waarbinnen tijdelijke contracten gesloten kunnen worden, beperkt tot twee jaar en bedraagt de onderbrekingstermijn minimaal zes maanden. Hiervan kan nog steeds bij CAO worden afgeweken, maar is dit niet meer onbeperkt. Dit is gemaximeerd tot zes contracten in vier jaar.

De maximale termijn waarin uitzendorganisaties het uitzendbeding kunnen toepassen wordt beperkt tot 78 gewerkte weken.

In geval van payrolling moet er volledige helderheid en transparantie voor de payrollkracht zijn. Daarom moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk worden overeen gekomen. Daarnaast wordt de ontslagroute voor payrollbedrijven via hetUWV geschrapt.

Ten aanzien van de positie van uitzenden en andere vormen van driehoeksrelaties wordt door sociale partners voor 1 oktober 2013 advies uitgebracht aan het kabinet.

Er wordt een einde gemaakt aan de schijnconstructies van werknemers die met buitenlandse sociale lasten en belastingen goedkoop in Nederland werken.

- Nulurencontracten in de zorgsector worden verboden. Het gebruik van nulurencontracten in andere sectoren wordt alleen toegestaan indien CAO partijen de noodzaak daartoe  onderbouwen.

Arbeidsparticipatie

- Er komen 35 'werkbedrijven' om mensen te helpen bij het zoeken naar werk. Vakbonden, gemeenten en werkgevers werken hierin samen. De instroom in de Wajong en de WSW wordt beperkt en werkgevers zijn bereid die mensen aan te nemen.

- Werkgevers met minimaal 25 man personeel in dienst hoeven niet meer verplicht voor minstens 5 procent aan arbeidsgehandicapten aan te nemen. Alle werkgevers samen worden wel verplicht minstens 125.000 euro arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Het kabinet staat garant voor 25.000 arbeidsplaatsen, het bedrijfsleven voor de rest.

Overig

- De nullijn in de zorg gaat niet door. De lonen voor zorgmedewerkers zouden de komende 2,5 jaar worden bevroren, maar dat is van de baan. Ook andere ambtenaren worden niet op een nullijn gehouden.

- Er komt een stevige overbruggingsregeling naar een lager AOW en pensioen. Het kabinet heeft hiervoor 250 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Het bezuingingspakket van ruim 4 miljard voor 2014 gaat van tafel.

Bekijk hier het volledige akkoord.

Bron: o.a. Elsevier.nl en Stichting van de Arbeid

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.