Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Werknemer houdt meer geld over

De meeste Nederlandse werknemers houden dit jaar onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Dat stelde loonstrookverwerker ADP vrijdag op basis van eigen berekeningen. De meeste Nederlandse werknemers gaan er dit jaar netto op vooruit. De loonstijging is het grootst bij lonen tot 1.750 euro per maand.

Zo gaan de minimumlonen er maandelijks 55 euro netto op vooruit. Werknemers met lagere lonen betalen minder belasting en hebben een hogere heffingskorting. Voor de laagste inkomens wordt het
belastingtarief in de eerste schijf verlaagd van 37% naar 36,25%. De maximale arbeidskorting gaat daarnaast omhoog met 374 euro naar 2.097 euro. Tenslotte profiteren lagere inkomens van een hogere algemene heffingskorting. Deze stijgt met 102 euro naar 2.103 euro.

Door een verdere terugval van de arbeidskorting en doordat de algemene heffingskorting  inkomensafhankelijk wordt, leveren hogere inkomens juist in: tot maximaal 52 euro per maand bij een inkomen van 6.500 euro.

Gepensioneerden gaan er dit jaar netto iets op vooruit dankzij een lagere premie voor de ZVW (zorgverzekeringswet) en een lager belastingtarief in de eerste schijf.

Terugbetaling arbeidskorting
De arbeidskorting en de algemene heffingskorting zijn sterker inkomensafhankelijk gemaakt, waardoor de cijfers op de loonstrook niet altijd alles meer zeggen. 'Het komt steeds vaker voor dat de definitieve afrekening pas bekend is bij de inkomstenbelastingaanslag over dat jaar,' zegt Dik van
Leeuwerden, manager kenniscentrum wet- en regelgeving bij ADP. 'Dat moment ligt ruim na afloop van het betreffende jaar, staatsecretaris Weekers noemde dit het 'deurmatmoment'. Dat kan dus voor een onaangename verrassing zorgen.'

Door het sterker inkomensafhankelijk maken van de heffingskortingen kan het zo zijn dat werknemers in 2014 over 2013 tot maximaal 1.173 euro aan ontvangen arbeidskorting terug moeten betalen. Het verschil over 2014 kan zelfs oplopen tot maximaal 1.730 euro. Werknemers met een salaris in 2013 vanaf 40.248 euro krijgen te maken met de terugval in de arbeidskorting. Bij werknemers met een
jaarinkomen hoger dan 65.000 euro per jaar loopt dit op tot het maximale bedrag van 1.173 euro.

Als er looncomponenten zijn die eenmalig of eenmaal per jaar worden uitgekeerd, mag het salarispakket geen rekening houden met de algemene of arbeidskorting en dus ook niet met de terugval daarin. Dat betekent dat er in de inkomstenbelasting met de werknemer wordt afgerekend.

Pensioenpremies verschillen
Tussen verschillende sectoren lopen de nettoveranderingen op de loonstrook
wel sterk uiteen, door stijgingen en dalingen van pensioenpremies. Vooral in de sector metaal en techniek gaan de pensioenpremies flink omlaag. Medewerkers met een modaal inkomen gaan circa 49 euro per maand minder betalen, bij twee keer modaal loopt het verschil op tot 148 euro. Hoge inkomens in deze sector gaan er in totaal daarom zo'n 75 euro per maand op vooruit.

Bron: www.salarisnet.nl

 

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.