Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Wijzigingen ABU m.i.v. 1 januari 2015

Op dit moment is het voor een inlener mogelijk om in de eerste 26 weken van inleen te kiezen voor het ABU loongebouw of de eigen beloningsregeling. Met ingang van week 1 van 2015 komt deze keuze te vervallen. Het is dan vanaf de eerste dag van uitzending verplicht om de flexkracht te belonen met de beloningsregeling van de inlener.

De reden hierachter is dat een flexkracht recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij het inlenende bedrijf.

De ABU CAO verstaat onder inlenersbeloning:

het loon;eventuele arbeidsduurverkorting;eventuele kostenvergoedingen;toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;initiële loonstijging;periodieken.

Eigen loongebouw voor specifieke groepen
Voor een aantal specifieke groepen wordt het ABU-loongebouw zoals dit nu bestaat gehandhaafd. Het ABU-loongebouw bestaat uit een instroom –en een normtabel en is ingedeeld in specifieke groepen.

De specifieke groepen zijn:

1. Uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep waarvoor de uitzendonderneming een opstapfunctie heeft.

langdurig werklozen;reïntegratiedoelgroepen;schoolverlaters;uitzendkrachten zonder startkwalificatie;uitzendkrachten die een opleiding op beroepskwalificerend
assistent (BKA) niveau 1 volgen, aangeboden door de uitzendonderneming;herintreders;vakantiewerkers (conform artikel 39 van de ABU CAO).

2. Uitzendkrachten die behoren tot de doelgroep waarvoor de uitzendonderneming een transitiefunctie heeft.

3. Uitzendkrachten werkzaam in een functie waarvoor geen vergelijkbare werknemer én geen gelijkwaardige functie in de toepasselijke cao / functie- indelingssystematiek van de opdrachtgever is
vastgelegd.

4. Uitzendkrachten in Fase C met een vast contract bij de uitzendorganisatie krijgen hun eigen loongebouw

De definitieve tekst voor deze specifieke groepen is nog niet vastgesteld door de ABU. De ABU verwacht uiterlijk 1 juli 2014 de definitieve teksten klaar te hebben.

Wilt u meer informatie over de inlenersbeloning vanaf 2015 of de specifieke doelgroepen? Neem dan contact op met uw contactpersoon van uw Timing vestiging.

 

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.