Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Wijzigingen in de WW

In de huidige situatie ziet de WW er als volgt uit:

per gewerkt jaar bouwt medewerker 1 maand WW recht op;de maximale duur van de WW uitkering is 38 maanden;de hoogte van de uitkering is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon;na 1 jaar WW is iedere arbeid passend;indien iemand gaat werken naast de uitkering, worden de gewerkte uren verrekend met de uitkeringsuren. Indien een medewerker arbeid met een lager uurloon aanneemt, betekent dit dat hij/zij minder geld zal ontvangen dan wanneer hij/zij niet gaat werken.

Per 1-7-2015 zal de WW er als volgt uit komen te zien:

Per gewerkt jaar bouwt medewerker 1 maand WW recht op. Na 10 arbeidsjaren zal per gewerkt jaar ½ maand WW opgebouwd worden. Om de overgang te verzachten blijven de tot 1-1-2016 opgebouwde rechten gehandhaafd. Is dit arbeidsverleden >24 jaar zal er sprake zijn van een geleidelijke afbouw tot het wettelijk maximum van 24 maanden bereikt wordt.De duur van de WW uitkering is 24 maanden, waarna 14 maanden kan worden aangevuld door de Sociale Partners. Of de Sociale Partners in de praktijk deze aanvulling gaan geven valt nog te bezien.De hoogte van de uitkering is gedurende de eerste 2 maanden 75%, hierna 70% van het dagloon.Na ½ jaar WW is iedere arbeid passend.Indien iemand gaat werken naast de uitkering, wordt het inkomen uit arbeid verrekend met de uitkering. Onafhankelijk van het uurloon van de arbeid, zal de medewerker er nooit op achteruit gaan als hij/zij gaat werken naast de uitkering.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.