Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Wijzigingen in het ontslagrecht

Ontslagrecht

In het ontslagrecht zijn er twee grote wijzigingen:

Transitievergoeding
In de huidige wetgeving is bij ontslag alleen een vergoeding vereist wanneer het ontslag via de kantonrechter loopt. Bij ontslag via het UWV is geen vergoeding vereist. Per 1-7-2015 zal er altijd een transitievergoeding vereist zijn wanneer een medewerker langer dan 2 jaar in dienst is, en het bepaalde tijd niet wordt verlengd of het onbepaalde tijdscontract wordt beëindigd op initiatief van de werkgever.

De transitievergoeding is lager dan de huidige kantonrechter vergoeding. Bij de kantonrechter is de vergoeding ongeveer gelijk aan een maandsalaris per dienstjaar bij de opdrachtgever. De transitievergoeding is:

- 1/3 maandloon per gewerkt jaar gedurende de eerste 10 jaar;
- ½ maandloon per gewerkt jaar na de eerste 10 jaar;
- indien een medewerker 50+ is en langer dan 10 jaar bij dezelfde opdrachtgever werkt, geldt voor alle jaren dat de werknemer boven de 50 was 1 maandloon per gewerkt jaar;
- het maximum is 1 jaarsalaris of €75.000.

Eventuele scholingskosten kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. Welke kosten aangemerkt kunnen worden als scholingskosten is nog onderwerp van gesprek.

De transitievergoeding is niet van toepassing indien het gaat om medewerkers onder de 18 jaar, die minder dan 12 uur per week werken, en voor medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Eén route voor ontslag
Momenteel kan een werkgever kiezen of de ontslagroute via de kantonrechter of via het UWV gaat, ongeacht de reden voor het ontslag. Vanaf 1-7-2015 zullen ontslagen wegens economische redenen of langdurige ziekte via het UWV lopen, en ontslagen wegens in de persoon gelegen redenen zullen via de kantonrechter lopen. Tevens zal het altijd mogelijk zijn om in hoger beroep te gaan, waar dat op dit moment niet mogelijk is.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.