Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

De Tweede Kamer heeft de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Deze zou per 1 juli 2014 gedeeltelijk ingaan, maar dit is uitgesteld. De Wet wordt nu per 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd.

Sociaal akkoord
De Wet Werk en Zekerheid bevat een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar met vakbonden en werkgevers heeft gesloten. De Wet Werk en Zekerheid regelt een hervorming van het ontslagrecht en de WW en verbetert de positie van flexwerkers.

Ketenbepaling
De invoering van de aanpassing van de ketenbepaling gaat per 1 juli 2015 in. 

Beperkingen uitzendbeding
Op dit moment staat in het Burgerlijk Wetboek dat er maximaal 26 weken gebruik kan worden gemaakt van het uitzendbeding. Hierbij kan tot nu toe wel onbeperkt bij cao worden afgeweken. Met de Wet Werk en Zekerheid wordt de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de wettelijke termijn beperkt tot 78 gewerkte weken. 

Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling
Je mag in de arbeidsovereenkomst opnemen dat er tijdens de eerste zes maanden geen loondoorbetalingsplicht is. Als je bijvoorbeeld een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat straks na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat.  

Ontslagrecht
Door de wet Werk en Zekerheid verandert ook het ontslagrecht. De ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli 2015 aan banden gelegd en de ontslagprocedure wordt - volgens het Kabinet - simpeler en sneller. Verder wordt de duur van de WW beperkt tot 24 maanden.

Bron: flexmarkt.nl

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.