Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

BRI

Beloningsregeling - Vanaf dag 1 uw regeling

Mag u nu nog in de eerste 26 weken voor het ABU loongebouw kiezen, vanaf 1 april 2015 is het verplicht om vanaf de eerste dag van uitzending de beloningsregeling van uw organisatie toe te passen. Zo heeft een flexkracht grotendeels dezelfde arbeidsvoorwaarden als een vaste medewerker.

Wat verstaat de ABU-cao onder eigen beloning:
• het loon
• arbeidsduurverkorting
• kostenvergoedingen
• toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegendienst
• initiële loonstijging
• periodieken

Uitzondering voor specifieke groepen

Voor enkele groepen blijft het ABU-loongebouw gehandhaafd. Dit zijn:

1. Uitzendkrachten die een opstapfunctie hebben
2. Uitzendkrachten die een transitiefunctie hebben
3. Uitzendkrachten met een niet vergelijkbare functie
4. Uitzendkrachten in Fase C met een vast contract bij de uitzendorganisatie

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.