Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

Banenafspraak & Participatiewet

Participatiewet - Mogelijk verplicht aannemen


Banenafspraak en quotum

In 2026 moeten er 100.000 extra mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn. Het gaat om mensen die niet in staat zijn een minimum loon te verdienen. In eerste instantie is het beperkt tot mensen met een Wajong uitkering en mensen op de wachtlijst voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Later wordt dit eventueel uitgebreid.

Er wordt tussentijds gemeten. Als blijkt dat het quotum niet gehaald wordt, zullen werkgevers met 25 of meer werknemers verplicht worden mensen met een beperking aan te nemen.

Loonkostensubsidie
Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is loonkostensubsidie mogelijk ter hoogte van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de medewerker. U moet wel het cao-loon betalen.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.