Contact  055 580 59 00 algemeen 
055 580 59 05 offerte aanvragen

 

WWZ, Ketenbepaling, onderbrekingstermijn en ontslagrecht

Ketenbepaling - 3 bepaalde tijdcontracten in 2 jaar

Vanaf 1 juli 2015 mag u nog altijd 3 contracten voor bepaalde tijd aan uw medewerkers geven. Alleen wordt de periode verkort van 3 naar 2 jaar, voordat het recht ontstaat op een contract voor onbepaalde tijd. Heeft u andere bepalingen in een lopende cao? Dan blijven die geldig tot de einddatum.

De Persoonality CAO mag afwijken tot 6 bepaalde tijdcontracten in 4 jaar. Meer flexibiliteit dus!

Voldoet u niet aan de wetgeving, dan heeft de medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd. Er zijn enkele uitzonderingen. Dit zijn jongeren onder de 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken. En arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten vanwege educatie en/of BBL-trajecten, mits dit in de cao opgenomen is.

Onderbrekingstermijn - Na 6 maanden weer instromen

Nu mag een medewerker na >3 maanden uit dienst weer instromen. Vanaf 1-7-2015 wordt de periode tussen twee contracten verlengd naar 26 weken. Dus wilt u een medewerker na een onderbreking weer in dienst nemen, dan moet er langer dan zes maanden tussen zitten om de keten opnieuw te laten tellen. Dat geldt bijvoorbeeld ook als u een vaste medewerker over wilt laten nemen door een uitzendbureau, of andersom.

Staat er in uw cao iets over de onderbrekingstermijn? Dan blijven deze bepalingen geldig tot 1 juli 2016. 

Ontslagrecht - Eén route voor ontslag

Vanaf 1-7-2015 lopen alle ontslagen om economische redenen of langdurige ziekte via het UWV. Andere ontslagen gaan via de kantonrechter. Er is dan dus geen keuze meer mogelijk. Ook is een hoger beroep vanaf dan altijd mogelijk.

Transitievergoeding - Vrijwel altijd een vergoeding

Nu hoeft u alleen een vergoeding te betalen als het ontslag via de kantonrechter loopt. Maar vanaf 1 juli 2015 is er altijd een transitievergoeding vereist als een medewerker langer dan twee jaar in dienst is. Ook als het contract van rechstwege afloopt. Als de werknemer zelf ontslag neemt, is de werkgever geen vergoeding verschuldigd. 

De transitievergoeding is lager dan de huidige kantonrechtervergoeding:
- 1/6 maandloon per gewerkt half jaar gedurende de eerste 10 jaar
- 1/4 maandloon per gewerkt half jaar na de eerste 10 jaar
- 1 maandloon per gewerkt jaar na de eerste 10 jaar voor alle jaren dat de medewerker boven de 50 was. Dit is een overgangsregeling die geldt tot 1 januari 2020.
- Het maximum is € 75.000,- of 1 jaarsalaris.

Scholingskosten kunnen in mindering worden gebracht, wanneer de scholing heeft geleid tot verruiming van de arbeidsmarktkansen. De transitievergoeding is niet van toepassing bij medewerkers onder de 18 jaar die minder dan 12 uur per week werken en voor medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Wij gebruiken cookies voor het optimaal functioneren van deze website. Lees onze privacy statement voor meer informatie.