FAQ over de NOW voor u

Wij hebben de meest voorkomende vragen en antwoorden over de  tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor u verzameld.

Ga naar de FAQ

De impact van het coronavirus op uw onderneming

De ontwikkelingen rondom het COVID-19/coronavirus raken ons allemaal. De impact op de samenleving, op uw persoonlijke situatie en op uw onderneming is enorm. Het kabinet heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen.

In deze bijdrage informeren wij u over de maatregelen die de regering heeft getroffen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

Alle klanten van Persoonality houden wij ook via de mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Houd uw mailbox daarom goed in de gaten.

Let op: we doen ons best de informatie op deze pagina zo correct en relevant mogelijk te houden. We willen u er wel op wijzen dat aan deze informatie, ondanks zorgvuldige samenstelling, geen rechten kunnen worden ontleend, de informatie die de Rijksoverheid publiceert, is leidend.

Economische en fiscale maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus

Het kabinet heeft de volgende economische en fiscale steunmaatregelen gepubliceerd. Hieronder leest u de maatregelen over het coronavirus. 

1 - Werktijdverkorting - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
2 - Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden
3 - Pas voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan
4 - Extra ondersteuning zzp’ers
5 - Compensatieregeling getroffen sectoren
6 - Verruiming kredieten Qredits
7 - Corona-Overbruggingsregeling (COL) voor startups en scale-ups
8 - Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering
9 - Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
10 - Kinderopvangtoeslag
11 - Wet Arbeidsmarkt in Balans
12 - Europese en internationale financiële maatregelen

Tot slot

We realiseren ons dat voor veel van de maatregelen geldt dat nog niet alle details bekend zijn. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Wij raden u daarom aan de berichtgevingen te volgen, bijvoorbeeld via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 

Maatregelen binnen Persoonality vanwege het coronavirus

Binnen Persoonality is onze hoogste prioriteit om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun gezinnen, klanten en payrollmedewerkers te waarborgen. Tegelijkertijd willen we onze klanten en payrollmedewerkers zonder onderbreking blijven bedienen.
Wij volgen de richtlijnen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en fysieke afspraken en bijeenkomsten vinden zo veel als mogelijk virtueel plaats of worden verzet.
Uiteraard zijn al onze collega’s telefonisch en per mail goed bereikbaar. We vragen wel uw begrip omdat een aantal van onze collega’s noodgedwongen met kinderen thuiswerkt. 
Graag wensen wij een ieder gezondheid, wijsheid en sterkte toe in deze complexe tijd.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.