Uitleg over de WAB?

In onze WAB-flyer leggen we u aan de hand van zes overzichtelijke punten de Wet Arbeidsmarkt in Balans uit.

Download de WAB flyer

De impact van het coronavirus op uw onderneming

De ontwikkelingen rondom het COVID-19/coronavirus raken ons allemaal. De impact op de samenleving, op uw persoonlijke situatie en op uw onderneming is enorm. Het kabinet heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen.

In deze bijdrage informeren wij u over de maatregelen die de regering heeft getroffen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

Let op: we doen ons best de informatie op deze pagina zo correct en relevant mogelijk te houden. We willen u er wel op wijzen dat aan deze informatie, ondanks zorgvuldige samenstelling, geen rechten kunnen worden ontleend, de informatie die de Rijksoverheid publiceert, is leidend

Economische en fiscale maatregelen van het kabinet in verband met het coronavirus

Het kabinet heeft op 12 en 17 maart 2020 de volgende economische en fiscale steunmaatregelen gepubliceerd. Hieronder leest u 11 maatregelen over het coronavirus.

1 - Werktijdverkorting - Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Tot 17 maart 2020 konden werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er minstens 20% aan uren weg was gevallen als direct gevolg van het coronavirus. Hierbij vergoedde UWV maximaal 75% van de loonsom. De vergunning werd voor maximaal 4 perioden van 6 weken toegekend en was aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Het kabinet heeft de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Hierdoor is het per voornoemde datum niet meer mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen. Bestaande aanvragen worden omgezet in een aanvraag voor de NOW. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De minister komt met nadere informatie met betrekking tot de procedure voor de aanvraag.

Wat houdt NOW in?

Een ondernemer die een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom (let op: niet loonkosten maar loonsom) en is afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig met 3 maanden verlengd kan worden. Indien reeds gebruik wordt gemaakt van de werktijdverkorting loopt deze door. Bij een verlenging dient een beroep te worden gedaan op de NOW.
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming in de loonkosten?
  1. De werkgever mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  2. De werkgever dient loon door te betalen aan de werknemers.
  3. De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  4. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  5. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
2 - Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden
3 - Pas voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan
4 - Extra ondersteuning zzp’ers
5 - Compensatieregeling getroffen sectoren
6 - Verruiming kredieten Qredits
7 - Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en Garantie Ondernemersfinanciering
8 - Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
9 - Kinderopvangtoeslag
10 - Wet Arbeidsmarkt in Balans
11 - Europese en internationale financiële maatregelen

Tot slot

We realiseren ons dat voor veel van de maatregelen geldt dat nog niet alle details bekend zijn. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Wij raden u daarom aan de berichtgevingen te volgen, bijvoorbeeld via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Wij zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 

Maatregelen binnen Persoonality vanwege het coronavirus

Binnen Persoonality is onze hoogste prioriteit om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun gezinnen, klanten en payrollmedewerkers te waarborgen. Tegelijkertijd willen we onze klanten en payrollmedewerkers zonder onderbreking blijven bedienen.
Wij volgen de richtlijnen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en fysieke afspraken en bijeenkomsten vinden zo veel als mogelijk virtueel plaats of worden verzet.
Uiteraard zijn al onze collega’s telefonisch en per mail goed bereikbaar. We vragen wel uw begrip omdat een aantal van onze collega’s noodgedwongen met kinderen thuiswerkt. 
Graag wensen wij een ieder gezondheid, wijsheid en sterkte toe in deze complexe tijd.
 
https://www.persoonality.nl/over-persoonality/uw-specialisten
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.