Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Werk dat voor iedereen werkt

Ons werk draait om mensen. Ons streven de beste, betrokken en persoonlijke werkgever te zijn. . Wij geloven in werk dat voor iedereen werkt. Daar profiteren we allemaal van. In ons dagelijks werk kijken we dan ook altijd naar het grotere plaatje en de impact van onze keuzes op het leven van onze payrollmedewerkers, klanten en eigen medewerkers.

Een betere toekomst voor iedereen

In onze ogen kan het niet zo zijn dat wij in een welvarend land leven waar onderwijs, gezondheidszorg en zingevend werk voor veel mensen binnen handbereik is, maar nog niet voor iedereen. Wij vinden het belangrijk om iets te doen. Voor onze  payrollmedewerkers, onze klanten en natuurlijk ook voor hun kinderen en kleinkinderen.
Als grote speler in de arbeidsmarkt werken wij aan verduurzaming van onze organisatie en zetten wij onze expertise in om een actieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede in Nederland. Door vanuit een duurzame organisatie te werken aan waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen dragen we bij aan een betere toekomst voor iedereen. Zodat werk voor iedereen werkt.

Onze strategie

We hebben onze ambitie ’werk dat voor iedereen werkt’ opgeknipt in vier aandachtsgebieden. Zo wordt het makkelijker om samen concrete stappen te zetten. We zijn er nog lang niet, maar zetten elke dag stappen in de goede richting.

 • Waardig werk

Wij willen er alles aan doen om iedereen waardig werk te bieden. Dat begint bij een veilige en gezonde werkomgeving, gelijke kansen en gelijke behandeling. Maar het gaat ook over voldoende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Het is werk dat meer oplevert dan alleen geld. Het geeft je eigenwaarde en maakt je trots op de dingen die je doet. Want  werken is belangrijk.

 • Goed basisinkomen

Wij willen actief bijdragen aan armoedebestrijding door een goed basisinkomen bereikbaar te maken voor iedereen. Onder een goed basisinkomen verstaan wij een salaris waarvan niet alleen (gezond) voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs betaald kan worden. Maar ook toegang geeft tot het normale maatschappelijke leven zoals het lidmaatschap van een sportclub of vereniging, een schoolactiviteit of bijvoorbeeld toegang tot het internet.

 • Voor iedereen

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een baan. Dat is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het lastig om deze baan te vinden en te behouden. Daarom hebben wij extra aandacht voor mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij. Denk aan mensen met een beperking en iedereen die nu werkt in vakgebieden of beroepen die maatschappelijke relevantie verliezen.

 • Duurzame organisatie

We willen onze impact op de planeet minimaliseren en onze eigen ‘footprint’ zoveel mogelijk beperken. Uiteindelijk werken we toe naar een klimaatneutrale organisatie.

Onze Sustainable Development Goals

Iedere organisatie kan op zijn eigen manier bijdragen aan duurzaamheid. Door negatieve impact weg te nemen of positieve impact toe te voegen. Maar met elkaar komen we verder. Daarom koppelen wij onze inspanningen aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s).

Op dit to-do-lijstje van de wereld staan 17 concrete doelstellingen die moeten leiden tot een betere en duurzame wereld voor iedereen. Wij sluiten ons hierbij aan en gebruiken de SDG’s als kaders om onze bijdragen aan een betere wereld vorm te geven. Dit zijn de vier belangrijkste SDG’s waar Persoonality aan bijdraagt (gerangschikt op nummer, niet op belangrijkheid):

 • Geen armoede (nr. 1)
  Bestrijding van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen.
 • Eerlijk werk en economische groei (nr. 8)
  Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei en volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.
 • Ongelijkheid verminderen (nr. 10)
  Terugdringen van ongelijkheid in en tussen landen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.
 • Klimaatactie (nr. 13)
  Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Onze aanpak en route

Dingen veranderen pas als iedereen het probleem kent, weet wat de mogelijke oplossingen zijn en welke rol iedereen hierin speelt. Onze route begint bij het in beeld brengen van zaken die een essentiële rol spelen bij het bereiken van ons doel: waardig werk met een goed basisinkomen voor iedereen vanuit een duurzame organisatie. Vanuit daar pakken we initiatieven op om vervolgens steeds dichter bij ons einddoel te komen.

•    Waardig werk
We willen dat werkgevers zich bewust zijn van de waarde van werk en de onmisbaarheid van een veilige en inclusieve werkomgeving. Daarom monitoren we continu (bijna) arbeidsongevallen, ongewenst gedrag en inclusie en ondernemen we acties om de veiligheid waar nodig te verbeteren.

•    Goed basisinkomen
Aan het werk blijven is hét middel om armoede te bestrijden. Om werkzekerheid voor elkaar te krijgen doen we er alles aan om  de verblijfsduur van onze payrollmedewerkers te verhogen. En als het werk bij onze opdrachtgever onverhoopt stopt, spannen wij ons indien gewenst maximaal in om de payrollmedewerker een andere baan aan te bieden.  Het uitgangspunt moet zijn dat een fulltime baan zorgt voor een goed basisinkomen. We willen dat ieder bedrijf dit gaat zien. Net als het besef dat een mooie loopbaan voor iedereen mogelijk is. Ook zonder de juiste opleiding en/of ervaring. Daarnaast bieden we hulp bij schuldproblematiek en geven we onze opdrachtgevers handvatten om hiermee om te gaan.

•    Voor iedereen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. In onze ogen heeft iedereen recht op een baan, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, van wie je houdt en wat je gelooft. Als werk wat minder vanzelfsprekend is dan zetten wij ons in om onze oprachtgevers te helpen om kansen te creëren voor diegene die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren.

•    Duurzame organisatie
Ook in de toekomst willen we een rol van betekenis blijven spelen. Elkaar vooruit helpen, zonder dat de wereld er op achteruit gaat. Daarom verduurzamen we ook onze organisatie. We zijn er nog lang niet. Maar we zetten wel stappen in de goede richting. Zo meten we onze CO2 uitstoot met als doel om ieder jaar een lagere CO2 uitstoot te hebben. Daarnaast zijn we bezig met het wagenpark en blijven we het aantal elektrische voertuigen verhogen.

Wat we nu doen

•    Bespreekbaar maken van geldzorgen
Het effect van armoede is groot. Het geeft stress, schaamte en doet echt iets met mensen. Speciaal voor onze klanten organiseerden we het webinar ‘Geldzorgen herkennen en hulp bieden’. In dit webinar geven we aan hoe je de signalen kunt herkennen en hoe je als werkgever hulp kunt bieden aan medewerkers.

•    Partner van de Nederlandse Schuldhulp Route
Timing is partner van de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) met als doel om samen te werken aan een financieel gezond Nederland. Door mensen eerder te vinden, te bereiken en te leiden naar passende hulp. Op de site geldfit.nl kunnen medewerkers met geldzorgen op een laagdrempelige manier, passende hulp vinden. Onze payrollmedewerkers worden hierover geïnformeerd via de loonstrook met de mededeling: Maak jij je weleens zorgen over geld? Bel dan 0800-8115 of ga naar geldfit.nl.

•    Opleidingstraject payrollmedewerkers 
We bieden payrollmedewerkers laagdrempelige opleidingstrajecten aan, waardoor ze werken aan zichzelf. Zo wordt de kans op de arbeidsmarkt vergroot en is het makkelijker om door te groeien.

Certificeringen: voor elkaar, met elkaar

Iedere dag maken we keuzes om onze organisatie duurzamer te maken en waardig werk met een goed basisinkomen beschikbaar te maken voor iedereen. Certificaten helpen ons om ervoor te zorgen dat we ook echt dichterbij onze ambitie komen. Hier bij onze algemene voorwaarden vind je onze certificeringen en kwaliteitskeurmerken: https://www.persoonality.nl/footer/algemene-voorwaarden . Omdat Persoonality valt onder Timing Uitzendbureau, hebben we nog meer gezamenlijke certificeringen, deze vind je hier, samen met hun uitleg: https://www.timing.nl/over-timing/certificeringen .