Algemeen payroll

Prinsjesdag: wat verandert er in 2024 op de arbeidsmarkt?

Hoewel het kabinet demissionair is, komt het toch met een reeks nieuwe maatregelen voor het komende jaar. Deze plannen gaan zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste wijzigingen hebben we opgesomd.

Flexibele arbeidsrelatie afgeremd

Het kabinet wil de zekerheid van werkenden vergroten door een arbeidsmarktpakket samen te stellen waarmee duurzame arbeidsrelaties worden gestimuleerd en flexibilisering wordt afgeremd. Er wordt gewerkt aan het wetsvoorstel rondom flexibel werk. Nulurencontracten worden daarin afgeschaft en vervangen door een basiscontract met meer rooster- en inkomenszekerheid. 
Onderzoek voor (arbeids)migratiebeleid
Voor het maken van een duurzaam (arbeids)migratiebeleid wil het kabinet onderzoek doen naar de toekomst van de arbeidsmarkt en arbeidsmigratie, inclusief tevredenheidsonderzoeken onder arbeidsmigranten. Dit kan volgens het kabinet belangrijke inzichten geven. 

Minimumloon

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. Vanaf volgend jaar ben je als werkgever volgens de wet verplicht om medewerkers per uur minimaal het minimumloon te betalen.  Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.
De invoering van het minimumuurloon zal de manier waarop het minimumloon wordt berekend wijzigen. Het doel is het creëren van een eerlijker en transparanter beloningssysteem. Door de invoering van het wettelijk minimumuurloon geldt voor medewerkers in alle bedrijven en sectoren hetzelfde minimumloon. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat iedereen, ongeacht de duur van de werkweek, hetzelfde salaris verdient. 
De invoering van het minimumuurloon kan vragen om aanpassingen van salarisadministraties, arbeidscontracten en cao’s. Lees hier meer over het wettelijk minimumuurloon.

Loonkostenvoordelen (LKV)

Er gaat veel veranderen voor het Loonkostenvoordeel (LKV): 

1. Het LKV oudere werknemer wordt per 2025 verlaagd en per 2026 afgeschaft. 
2. De voorwaarden worden verruimd voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapten. 
3. Het kabinet zal een voorstel indienen voor het verruimen van de doelgroep voor de LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden. Ook willen ze dat deze tegemoetkoming structureel beschikbaar wordt.

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet benadrukt het belang van een leven lang ontwikkelen om de arbeidsmarkt dynamisch en toekomstbestendig te houden. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen. Zo wordt het Meerjarig investeringsprogramma Duurzame Inzetbaarheid en Leven lang ontwikkelen (MIP) in 2024 voortgezet met als doel om bewustwording te creëren en kennis te ontwikkelen. 

STAP-budget naar SLIM regeling 

Het STAP-budget, de subsidie die mensen kunnen aanvragen om zich bij te scholen, stopt per 1 januari 2024. Van de € 147 miljoen die hiermee bespaard wordt, gebruikt het kabinet € 73,7 miljoen om het budget voor de SLIM-regeling* te verhogen (2024-2027). Deze regeling helpt werkgevers in het mkb om activiteiten op te zetten ter stimulering van het leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen om een externe adviseur in te huren om een opleidings- en ontwikkelplan te maken.   

*Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM). 

Arbeidsmarktdiscriminatie

Het kabinet werkt aan het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Om gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen en discriminatie te voorkomen. Dit wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs om beleid te hebben voor werving en selectie, waarbij ieder die beschikbaar is voor de baan gelijke kansen krijgt.  
In 2024 wil het kabinet verder inzetten op het voorlichten van werkgevers en het ontwikkelen van hulpmiddelen om een goede procedure voor werving en selectie op te zetten, om zo arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen.

Meer zekerheid over zelfstandig ondernemerschap

Er komen maatregelen om de zekerheid van zelfstandigheid te vergroten en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt onderzocht. Ook wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd om een gelijker speelveld te creëren tussen werknemers en zelfstandigen. 
Daarnaast werkt het kabinet aan verduidelijking van de criteria over wanneer iemand in dienst is of als zelfstandige werkt. Ook bereidt het kabinet wetgeving voor die het makkelijker moet maken voor een werkende om een arbeidsovereenkomst op te eisen wanneer een baan/project onder een bepaald uurtarief geboden wordt. 

Meer artikelen

In 5 stappen starten met een payroll constructie
In 5 stappen starten met een payroll constructie
Hoe ga je om met arbeidsconflicten?
Hoe ga je om met arbeidsconflicten?
Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en payroll, wat moet je weten?
Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en payroll, wat moet je weten?