Algemeen payroll

Wat kost een medewerker: ontdek de verborgen kosten

Wat kost een medewerker?

Het hebben van personeel is niet alleen een investering, maar ook een hele verantwoordelijkheid. Je verwacht veel van je medewerkers. En natuurlijk wil je dat alle zaken voor hen ook dik in orde zijn. Om een weloverwogen en mogelijk efficiëntere keuze te maken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden; zoals het type dienstverband (vast of tijdelijk), het gebruik van uitzendbureaus, het inhuren van zzp'ers, of het kiezen voor payrolling leggen we je graag uit hoe de kosten zijn opgebouwd.

Hoe zijn personeelskosten opgebouwd?

Een medewerker kost meer dan het maandelijkse brutoloon. Personeelskosten zijn opgebouwd uit directe en indirecte kosten. Een grote kostenpost dat onder directe kosten valt is het bruto salaris. 

Wat is het brutoloon?

Om te begrijpen wat de werkelijke kosten zijn van een medewerker is het belangrijk om eerst te begrijpen wat het brutoloon inhoudt. Het brutoloon vormt het basisbedrag dat maandelijks aan medewerkers wordt toegezegd. Dit wordt voornamelijk bepaald door de cao die binnen de organisatie wordt gehanteerd. De afspraken over het brutoloon worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Directe loonkosten

Het grootste deel van de loonkosten bestaat uit directe loonkosten. Een overzicht van deze directe loonkosten geeft werkgevers een duidelijk inzicht in waar ze rekening mee moeten houden:

 • Het salaris
 • De vakantietoeslag
 • Eventuele prestatiebeloning (zoals een bonus of winstuitkering)

Belangrijk: Het salaris van een medewerker kan sterk variëren per branche. Wanneer een cao van toepassing is, kunnen de loonkosten hoger uitvallen. Het is echter van essentieel belang dat het salaris van een medewerker niet onder het minimumloon ligt. Raadpleeg daarom altijd de cao van jouw sector voor gedetailleerde informatie over de kosten van personeel en de geldende salarisnormen.

Indirecte loonkosten

De indirecte loonkosten variëren per bedrijf en per medewerker. Onder indirecte loonkosten voor personeel vallen bijvoorbeeld: 

 • Pensioenkosten
 • Ziekteverzuimverzekering
 • Scholingskosten
 • Auto, laptop, telefoon van het bedrijf
 • Eventuele reiskosten
 • Onkostenvergoeding

Verplichte premies en bijdragen

Naast directe en indirecte kosten heb je als werkgever ook te maken met verplichte premies en bijdragen. Wat de totale personeelskosten zijn, hangt af van nog meer factoren. Als werkgever ben je verplicht om verschillende loonheffingen aan de belastingdienst af te dragen. Denk aan:

 • loonbelasting
 • premie volks­verzekeringen (AOW, Anw en Wlz)
 • premies werknemers­verzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW)
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 

Conclusie: Wat kost een medewerker?

De kosten van een medewerker gaan verder dan het brutoloon. Houd rekening met premies, belastingen, vakantiedagen en verzekeringen. 

Het brutoloon is slechts een deel van de totale kosten. Dit zijn de verborgen kosten die je als werkgever in rekening moet brengen: 

Een handige vuistregel: het brutoloon van de medewerker bedraagt 100%. Hiervan ontvangt hij zelf circa 70%, de rest gaat naar premies en belastingen. Voor de werkgever komt hier nog 30-40% bovenop. De totale kosten per medewerker komt hierdoor op 130-140% van het brutoloon uitkomen.

Zo krijg je een completer beeld van de totale kosten die je als werkgever maakt en kun je ook betere keuzes maken.

Meer artikelen

In 5 stappen starten met een payroll constructie
In 5 stappen starten met een payroll constructie
Hoe ga je om met arbeidsconflicten?
Hoe ga je om met arbeidsconflicten?
Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en payroll, wat moet je weten?
Wat is het verschil tussen een uitzendbureau en payroll, wat moet je weten?