Wetten en regels

Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?

De veel besproken pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen) is 30 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer. Dat betekent dat er in de komende jaren belangrijke veranderingen aankomen die invloed kunnen hebben op het pensioen van alle medewerkers in loondienst, dus ook voor jouw (payroll)medewerkers.

De belangrijkste wijzigingen:

 1. Pensioenopbouw bedrijfstakpensioenfondsen wordt persoonlijker
  De grootste verandering is dat er bij de zogenaamde bedrijfstakpensioenfondsen nu nog één grote pot is met daarin het hele pensioenvermogen voor alle deelnemers. Dit wordt in de komende jaren verdeeld naar miljoenen individuele pensioenpotjes. Medewerkers krijgen hierdoor meer individuele keuzes, waardoor de pensioenopbouw meer op maat is. Hoe hoog straks de uitkering in het nieuwe stelsel uitvalt, hangt af van toekomstige economische ontwikkelingen.

 2. Pensioenopbouw bij verzekeraars
  De pensioenopbouw bij verzekeraars, zoals de pensioenregelingen bij Persoonality, gaan ook veranderen in de komende jaren. Op dit moment is de hoogte van de pensioenpremie afhankelijk van de leeftijd van de medewerker. Vanuit het nieuwe stelsel betaalt een werkgever evenveel premie voor elke medewerker ongeacht de leeftijd. De wijzigingen voor deze regelingen zijn wel minder ingrijpend dan bij de hierboven genoemde bedrijfstakpensioenfondsen aangezien de verzekerde regelingen al veel meer lijken op de verplichte regelingen vanuit deze wet.

 3. AOW-leeftijd
  Door het nieuwe pensioenstelsel krijgen medewerkers meer zeggenschap over wanneer je met pensioen gaat. In plaats van een vaste AOW-leeftijd wordt deze flexibeler. Je kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan, maar dan ontvang je wel een lagere AOW-uitkering. Als je langer doorwerkt, krijg je juist een hogere AOW-uitkering. Dat betekent dat je zelf meer invloed hebt op wanneer je wilt stoppen met werken.


 4. Nabestaandenpensioen
  Ook het nabestaandenpensioen krijgt een nieuwe opzet. Als je partner overlijdt, krijg je straks niet automatisch meer een levenslange uitkering. In plaats daarvan krijg je een tijdelijke uitkering, bijvoorbeeld voor een periode van vijf of tien jaar. Dit kan betekenen dat je financiële situatie verandert als je partner komt te overlijden. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en eventueel zelf extra maatregelen te nemen, zoals het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Overgangsfase

De Wet toekomst pensioenen gaat op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren gelet op de vele wijzigingen die moeten worden doorgevoerd. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan deze nieuwe omvangrijke wet.

Wat betekent dit voor mijn medewerkers?

Voor de overgang naar het nieuwe stelsel hoef je zelf niks te doen. Bij Persoonality zijn de pensioenregelingen ondergebracht bij Centraal Beheer (voorheen ABN AMRO-pensioenen). Wij zullen jullie in de komende jaren uiteraard blijvend informeren over alle wijzigingen die vanuit deze pensioenwet in de komende jaren moeten worden doorgevoerd.
 

Meer artikelen

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
6 tips over vakantiegeld
6 tips over vakantiegeld
Invoering van het wettelijk minimumuurloon in 2024: wat werkgevers moeten weten.
Invoering van het wettelijk minimumuurloon in 2024: wat werkgevers moeten weten.