Wetten en regels

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof

Per 2 augustus treedt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf deze datum kunnen medewerkers tot negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Met deze uitkering vanuit het UWV wil de overheid een duidelijk signaal afgeven: ouders word je met zijn tweeën. Met de nieuwe regeling kunnen beide ouders meer tijd met hun kind doorbrengen omdat hier nu meer (financiële) ruimte voor is. 

Wat is zwangerschapsverlof?

Als een van jouw medewerkers zwanger is, hebben zij recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, een wettelijk recht dat geldt voor alle zwangere vrouwen in Nederland, ongeacht hun arbeidsstatus: of ze nu in loondienst zijn, zelfstandige zonder personeel (ZZP'er) zijn, of een uitkering ontvangen.

Hoe lang duurt zwangerschapsverlof?

Tijdens de zwangerschap hebben jouw medewerkers recht op zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof, wat op verschillende manieren kan worden ingepland. Als ze ervoor kiezen om eerder met verlof te gaan, zal dit ook eerder eindigen. Hoe langer het zwangerschapsverlof duurt, hoe korter het bevallingsverlof is. Het verlof kan worden gestart vanaf 4, 5 of 6 weken voor de uitgerekende datum. Afhankelijk daarvan krijgen ze 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof. In totaal hebben ze recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment is het ouderschapsverlof nog geheel onbetaald, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt met de werkgever of dit in de cao anders is beschreven. Het ouderschapsverlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders hiervan de eerste negen werkweken betaald verlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. 

De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon van de ouders (maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon). Hierbij geldt de voorwaarde dat ouders binnen één jaar na de geboorte van het kind aanspraak kunnen maken op het ouderschapsverlof. Maak je daar geen gebruik van dan kun je deze negen weken in de jaren daarna onbetaald inzetten tot je kind acht jaar is. 

Betaald ouderschapsverlof voor (adoptie)kinderen vóór invoering van de wet 

Medewerkers met kinderen die al geboren zijn voor de invoering van de wet kunnen ook nog aanspraak maken op het betaald ouderschapsverlof. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan één jaar. In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

Hoe vraag ik ouderschapsverlof voor mijn (payroll)medewerkers aan?

Omdat een deel van het ouderschapverlof nu betaald wordt, kun je als werkgever verwachten dat meer medewerkers geneigd zijn om het verlof op te nemen. Vanaf 9 augustus kan de uitkering voor betaald ouderschapsverlof aangevraagd worden. Wanneer een medewerker gebruik wil maken van deze regeling, is het belangrijk om met de medewerker af te stemmen hoeveel uren hij/zij wil opnemen en binnen welke periode. Geef deze informatie door aan jouw relatiebeheerder en wij verzorgen de rest. Wij nemen de aanvraag voor je uit handen zodat jij je kunt focussen op het ondernemen. Gaat het om een medewerker die niet op de payroll staat, dan kun je als werkgever de aanvraag indienen bij het UWV.  

Wil je meer informatie over het ouderschapsverlof en wat dit voor jouw medewerkers betekent? Neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.  

Meer artikelen

6 tips over vakantiegeld
6 tips over vakantiegeld
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?
Invoering van het wettelijk minimumuurloon in 2024: wat werkgevers moeten weten.
Invoering van het wettelijk minimumuurloon in 2024: wat werkgevers moeten weten.