Werkgeversmerk

Hoe doorbreek je de taalbarrière op de werkvloer?

Met de toename van het aantal arbeidsmigranten is elkaar verstaan en begrijpen geen vanzelfsprekendheid meer. Organisaties bestaan steeds vaker uit diverse, multiculturele teams. Hoewel deze diversiteit een rijkdom aan perspectieven en ideeën met zich meebrengt, kan het ook leiden tot taalbarrières. De uitdaging blijft dan ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook mensen die slecht of geen Nederlands spreken, volledig begrepen worden en veilig kunnen werken? Ontdek zes effectieve tips om de communicatie te verbeteren en de taalbarrière te verkleinen.

1. Doe onderzoek naar de taal

Als je op de hoogte bent van de taal die de medewerker spreekt, is het raadzaam om achtergrondonderzoek te doen naar die specifieke taal. Gebaren en uitdrukkingen kunnen in het land van herkomst een andere betekenis hebben dan hier in Nederland. Zorg dat je hiervan op de hoogte bent voordat je het gesprek aangaat. 

2. Zorg voor een vertaling van belangrijke informatie

Zorg ervoor dat essentiële handleidingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften vertaald worden naar de moedertaal van de medewerker. Vaak zijn deze belangrijke documenten alleen beschikbaar in het Nederlands, Engels of soms Duits. Voor medewerkers van andere nationaliteiten kan het lastig zijn om deze documenten volledig te begrijpen. Daarnaast is het raadzaam om regelmatig de vertalingen te controleren en te actualiseren om ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig en up-to-date blijven.

3. Instructiebijeenkomst

Als er meerdere medewerkers van dezelfde nationaliteit in dienst zijn, is het een goed idee om een instructiebijeenkomst te organiseren. Nodig hierbij een tolk uit om de nodige ondersteuning te bieden. Op deze manier kan je ervoor zorgen dat alle medewerkers de informatie begrijpen en effectief kunnen communiceren. Ook kan het nuttig zijn om andere medewerkers binnen het bedrijf uit te nodigen. Het zorgt voor wederzijds begrip en het stimuleert teamvorming binnen het bedrijf.

4. Maak een eigen woordenboek

Ieder bedrijf hanteert zijn eigen woordenschat, met specifieke benamingen en beschrijvingen van veelgebruikte technieken of systemen. Het kan daarom waardevol zijn om een bedrijfsspecifiek woordenboek samen te stellen met alle relevante woorden en uitdrukkingen die binnen de onderneming worden gebruikt. Deze kan je ook nog laten vertalen.

5. Gebruik veel visuele hulpmiddelen

Visuele hulpmiddelen verhelderen de boodschap en zijn begrijpelijk voor iedereen, zelfs voor mensen die de taal niet goed beheersen. Hierbij kun je denken aan pictogrammen, eenvoudige en gemakkelijk herkenbare afbeeldingen, of duidelijke instructievideo's. Visuele boodschappen kunnen geschreven of gesproken informatie aanvullen en versterken, en soms zelfs volledig vervangen. Beelden zijn universeel en kunnen daarom taalbarrières effectief overbruggen, waardoor communicatie op de werkvloer toegankelijker wordt voor alle medewerkers.

6. Wees geduldig!

Geduld speelt een cruciale rol bij het overwinnen van taalbarrières. Wanneer een medewerker met beperkte kennis van het Nederlands iets probeert uit te leggen, kan een gebrek aan geduld van hun gesprekspartner leiden tot frustratie en verminderde effectiviteit in de communicatie. Door geduldig te luisteren en ruimte te geven, stimuleer je medewerkers om hun best te blijven doen en bevorder je wederzijds begrip.

Door deze tips op te volgen, kun je taalbarrières op de werkvloer verminderen en een inclusieve en veilige werkomgeving creëren. Het  draagt bij aan een betere samenwerking en hogere productiviteit binnen jouw bedrijf.

Meer artikelen

Hoe zorg je dat medewerkers zich gewaardeerd voelen?
Hoe zorg je dat medewerkers zich gewaardeerd voelen?
Metaal- en elektrotechnieksector loopt voorop met skillspaspoort
Metaal- en elektrotechnieksector loopt voorop met skillspaspoort
De voordelen en nadelen (misvattingen) van payroll
De voordelen en nadelen (misvattingen) van payroll