Wetten en regels

Veranderingen in wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari zijn er een reeks nieuwe wetten en regels van kracht gegaan. Deze veranderingen zullen aanzienlijke invloed hebben op verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. Hieronder vind je een overzicht van belangrijke wijzigingen.

1. Stijging minimumuurloon en pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Het wettelijk minimumloon stijgt met 3,75%, wat neerkomt op € 13,27 per uur voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen.

Daarnaast wordt er vanaf 2024 een minimumuurloon gehanteerd in plaats van een minimummaandloon. Hiermee stijgt het inkomen van medewerkers met een minimumloon en een werkweek van meer dan 36 uur. Voor de horeca gaat het wettelijk minimumloon dus dan nog eens met een extra 5,5% omhoog. Dit omdat de horeca-cao een normale arbeidsduur kent van gemiddeld 38 uur per week en bij de berekening van het wettelijk minimum uurloon is uitgegaan van gemiddeld 36 uur per week.

2. Start leeftijd pensioenopbouw naar 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 zullen alle jongeren vanaf 18 jaar pensioen opbouwen, dit was voorheen pas vanaf 21 jaar. Het hoofddoel van de nieuwe Wet toekomst pensioenen is om zoveel mogelijk werkende mensen in staat te stellen pensioen op te bouwen, waardoor de financiële toekomst van alle werkenden versterkt wordt. De verlengde periode van pensioenopbouw vanaf 18 jaar tot 68 jaar biedt meer tijd om premies in te leggen voor een pensioenuitkering.

Werknemers die per 1 januari 2024 tussen de 18 en 21 jaar zijn, moeten er rekening mee houden dat de pensioenpremie wordt gereserveerd en ingehouden op het brutosalaris. Zowel de werkgever als de medewerker draagt 8,4% premie af. Dit zal terug te vinden zijn op de salarisstrook vanaf januari 2024.

3. Verbod op plastic bestek en wegwerpservies

Vanaf 1 januari 2024 mogen horecazaken geen plastic wegwerpartikelen zoals bekertjes, bestek en -maaltijdverpakkingen meer aanbieden. Dit geldt ook voor festivals en bedrijfsrestaurants.

Wel is het toegestaan om wegwerpproducten te gebruiken als deze recyclebaar zijn en kunnen worden omgezet in bekers of bakjes. Momenteel geldt deze regeling alleen voor bekers of voedselverpakkingen die zijn vervaardigd van PET (polyethyleentereftalaat). Wanneer je een uitzondering wilt aanvragen, dan kan dit via het formulier "Melding regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik".

Bij consumptie op de locatie zelf wordt het gebruik van herbruikbaar servies als uitgangspunt genomen, zoals afwasbare koffiemokken op kantoor en borden in eetgelegenheden en snackbars. Alleen zorginstellingen vormen hierop een uitzondering.

4. Accijnsverhoging op Alcohol

De accijns op alcoholische dranken zoals bier en wijn stijgen per 1 januari 2024 met 8,1% gestegen.

5. Verlaging en verlenging van energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt verlaagd. Vanaf 1 januari 2024 is de EIA verlengd tot en met 2028 en gaat het aftrekpercentage van 45,5% naar 40%. 

De EIA kan gebruikt worden als je investeert in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen van minimaal € 2.500 en maximaal € 136 miljoen, zoals zonnepanelen, een warmtepomp of isolatie van het bedrijfspand.

6. Fiscale wijzigingen

  • Verruiming van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 2024 wordt de vrije ruimte in de WKR verruimd van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van €400.000. Hierdoor kunnen werkgevers meer onbelaste vergoedingen aan werknemers geven.

  • Reiskostenvergoeding verhoogd

De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

  • Thuiswerkvergoeding

Werkgevers mogen een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. De vergoeding voor thuiswerken is van € 2,15 per dag (2023) verhoogd naar € 2,35 per dag. Dat gaat over de maximale wettelijke thuiswerkvergoeding die belastingvrij gegeven mag worden. Het kan dus ook dat een werkgever je wat minder geeft. 

7. Invoering van de nieuwe Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2024 van kracht is gegaan, vervangt 26 bestaande wetten en heeft betrekking op diverse aspecten zoals bouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. Dit kan invloed hebben op vergunningen voor verbouwingen of terrasuitbreidingen voor horecabedrijven.

8. Participatie en omgevingsvergunningen

Initiatiefnemers die iets willen veranderen in de leefomgeving moeten in gesprek gaan met omwonenden en anderen die de verandering zullen merken. Daarnaast worden omgevingsvergunningen automatisch behouden en vervallen bepaalde regels inzake vergunningen.

9. Belastingvrije ov-kaart voor werknemers

Vanaf 2024 hoeven werkgevers geen loonheffing meer in te houden als zij de kosten van een ov-kaart voor werknemers vergoeden, op voorwaarde dat deze kaart zakelijk wordt gebruikt.

10. Verplichte duurzaamheidsrapportages (CSRD)

Grote bedrijven zullen verplicht worden om jaarlijks uitgebreid te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU.

11. Het STAP-budget verdwijnt

Het STAP-budget, een subsidie voor (om)scholing van medewerkers, zal in 2024 worden afgeschaft. Het STAP-budget gaf medewerkers de mogelijkheid om per jaar €1000 opleidingsbudget aan te vragen, dit bood mogelijkheden voor medewerkers en werkgevers op het gebied van bij- en omscholing.

12. Registratie CO2-uitstoot

In 2030 moeten we in Nederland de uitstoot van werkgebonden persoonsmobiliteit drastisch hebben verminderd. Dit is zo afgesproken in het Klimaatakkoord van 2019. Om die reden moet je, als werkgever met meer dan 100 medewerkers, vanaf 1 juli 2024 de CO2-uitstoot van je personeel registreren en hierover rapporteren. Het gaat hierbij om reizen die medewerkers maken in verband met hun werk, zoals woon-werkverkeer of zakelijke reizen. Kortgezegd moet je alle reizen, waarvoor de medewerker een vergoeding ontvangt, registreren.

Meer artikelen

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
6 tips over vakantiegeld
6 tips over vakantiegeld
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?