Wetten en regels

Wettelijk minimumloon 2024

Twee jonge vrouwen zitten achter een laptop. Ze zijn aan het werk en lachen met elkaar.

Als je werkt, ontvang je hiervoor salaris. Jij bent als werknemer verplicht om in ieder geval het wettelijk minimumloon (WML) te betalen aan jouw medewerkers. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over het minimumloon en de wijzigingen die in 2024 worden doorgevoerd.

Wat is het wettelijk minimumloon?

Alle medewerkers hebben vanaf 21 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het minimale bedrag dat je als medewerker moet ontvangen als je werkt. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het minimumloon is altijd een brutobedrag, dus zonder inhoudingen van loonheffingen en premies. Voor jongeren van 13 en 14 jaar  geldt het minimum(jeugd)loon.

Verhoging wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt in Nederland twee keer per jaar aangepast: op 1 januari en op 1 juli. Deze aanpassingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat medewerkers een eerlijk en redelijk inkomen ontvangen, rekening houdend met veranderingen in de kosten van levensonderhoud en economische factoren.

Wat is het minimumloon op dit moment?

Op 1 januari 2024 ging het loon met 3,75% omhoog en wordt het minimumloon niet meer per maand of 4-wekenperiode vastgesteld maar per uur. Wil je meer over deze wijzingen lezen, klik dan hier.

De minimumlonen per januari 2024 zien er als volgt uit: 

Leeftijd Per uur Per maand
     

21 jaar en ouder 

€ 13,27 € 2.069,40

20 jaar 

€ 10,62 € 1.655,50

19 jaar 

€ 7,96 € 1.241,65

18 jaar 

€ 6,64 € 1.034,70

17 jaar 

€ 5,24 € 817,40

16 jaar 

€ 4,58 € 713,95

15 jaar 

€ 3,98 € 620,80

Bron: Rijksoverheid

Minimumloon 1 juli 2024?

De voorgestelde extra verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2% per 1 juli is verworpen door de Eerste Kamer. Hierdoor zal deze extra verhoging niet worden doorgevoerd. Echter, de reguliere indexering van het minimumloon zal zoals gepland doorgaan.

Op 1 juli 2024 wordt het minimumloon geïndexeerd met 3,1%, wat resulteert in een stijging van € 13,27 naar € 13,68.

Leeftijd Per uur
   

21 jaar en ouder 

€ 13,68

20 jaar 

€ 10,94

19 jaar 

€ 8,21

18 jaar 

€ 6,84

17 jaar 

€ 5,40

16 jaar 

€ 4,72

15 jaar 

€ 4,10

Bron: Rijksoverheid

Minimumloon per branche

Het kan zijn dat het minimumloon in jouw branche hoger liggen. Bekijk daarom altijd de nieuwste cao voor jouw bedrijf.

 

Meer artikelen

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
6 tips over vakantiegeld
6 tips over vakantiegeld
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?