Werkgeversmerk

Kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt: kansen en uitdagingen voor werkgevers

Werkgevers over de hele wereld worden geconfronteerd met de uitdaging om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit met kunstmatige intelligentie (AI) en het benutten van de mogelijkheden ervan.

In dit artikel bespreken we de kansen en uitdagingen die we zien van kunstmatige intelligentie en de impact die het heeft op de arbeidsmarkt.

Wie wordt geraakt door AI?

‘300 miljoen banen in gevaar door automatisering,’ alarmeerde het rapport van zakenbank Goldman Sachs. En volgens een studie van de Universiteit van Pennsylvania zou 80% van de beroepsbevolking te maken krijgen met AI. De boodschap is duidelijk: Artificial Intelligence (AI) verandert de wereld in hoog tempo. Maar wat precies en voor wie?

Uit het verleden blijk dat automatisering wel tot baanverlies leidt, maar niet tot massawerkloosheid. Want er komen nieuwe banen bij, vaak in andere (nieuwe) beroepen en sectoren. Uit onderzoek in Amerika bleek dat 60% van de huidige banen in 1940 nog niet bestond.

Personeelstekorten oplossen door automatiseren van routinetaken

Hoogleraar Maarten Goos van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de invloed van technologie op de arbeidsmarkt. Hij denkt dat AI in alle sectoren kan helpen personeelstekorten op te lossen. Al zal het even wennen zijn. Dankzij geavanceerde algoritmes en machine learning kunnen computers nu taken overnemen van medewerkers, zoals gegevensinvoer, rapportgeneratie en zelfs sommige vormen van klantenservice.

Werkgevers kunnen hier op inspelen door hun personeelsbestand te herzien en te overwegen hoe automatisering kan worden geïntegreerd in hun bedrijfsprocessen. Dit kan leiden tot heroriëntatie van medewerkers naar taken die meer menselijke vaardigheden vereisen, zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen en empathie.

Uitdagingen van AI

Maarten Goos, hoogleraar Economie & Instituties bij de Universiteit Utrecht, geeft aan dat er ook uitdagingen zijn. “Door automatisering zijn er veel nieuwe banen gecreëerd, maar blijft de kwaliteit van deze banen achter. Algoritmisch werken in de grote distributiecentra levert een hoge werkdruk op bij het lager geschoolde personeel. Ook de naleving van de arbeidswetgeving staat onder druk. Daar ligt een duidelijke taak en verantwoordelijkheid voor de overheid en toezichthouders.”

Toch ziet hij meer kansen dan bedreigingen door de inzet van AI: “Technologie heeft in de geschiedenis geleid tot een stijgende levensstandaard. Voor de arbeidsmarkt zal kunstmatige intelligentie een gamechanger zijn.”

"Technologie heeft geleid tot meer banen en een stijgende levensstandaard"

Hoe kun je als werkgever of ondernemer meegaan in deze ontwikkelingen?

Volgens Yuri van Geest begint voor werkgevers alles met awareness: “Je moet proberen het totaalplaatje te overzien. Dat is lastig, want de ontwikkelingen gaan razendsnel, veel sneller dan de ontwikkeling van het internet. Je moet toch proberen het bij te benen, anders ga je exponentieel achterlopen. Maak een plan en ga dat testen, of draai het om. Ik ben voorstander van die laatste optie. Ga testen, experimenteer, speel met diverse AI- technieken, -standaarden en -partijen. Begin op een plek en bij functies waar de meeste winst te behalen valt en je de minste risico’s loopt. Huur daar eventueel externe expertise voor in en maak dan je plan.”

Conclusie

Kunstmatige intelligentie heeft de arbeidsmarkt getransformeerd en zal dat blijven doen. Werkgevers die zich aanpassen en de mogelijkheden van AI benutten kunnen hier snel mee groeien of in ieder geval efficiënter werken. AI kan in verschillende sectoren een goede ondersteuning bieden. 

Eerder schreven wij al een artikel waarin we uitlegden hoe Chat GPT, een openAI kan bijdragen wanneer je nieuwe kandidaten zoekt. Je leest het hier.

Meer artikelen

Hoe zorg je dat medewerkers zich gewaardeerd voelen?
Hoe zorg je dat medewerkers zich gewaardeerd voelen?
Metaal- en elektrotechnieksector loopt voorop met skillspaspoort
Metaal- en elektrotechnieksector loopt voorop met skillspaspoort
De voordelen en nadelen (misvattingen) van payroll
De voordelen en nadelen (misvattingen) van payroll