Wetten en regels

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Jonge vrouw, met lang zwart haar zit achter de laptop, kijkt in de camera en lacht.

Het is zomer in Nederland en dat betekent dat vakanties in volle gang zijn. Maar hoe zit het eigenlijk met vakantiedagen voor medewerkers in Nederland? Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Wat is het verschil tussen deze verschillende soorten vakantiedagen?

Wat zijn vakantiedagen?

Jouw medewerkers hebben recht op een aantal vakantiedagen, ook wel verlofuren, per jaar. Dit aantal wordt berekend op basis van vier keer het aantal uren dat een jouw medewerker werkt. Zo kunnen jouw medewerkers even afstand nemen van hun werk en genieten van vier heerlijke weken vakantie.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen zijn het minimale aantal vakantiedagen waar medewerkers recht op hebben. Het aantal vakantiedagen hangt af van hoeveel uur jouw medewerker werkt.

Dit bedraagt vier keer het aantal dagen dat een medewerker per week werkt. Wanneer een medewerker 40 uur per week werkt, dan komt dit neer op 160 vakantie-uren per jaar. Omgerekend zijn dit 20 dagen.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Naast de wettelijke vakantiedagen kun je er als werkgever voor kiezen om medewerkers extra vakantiedagen aan te bieden, ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. In tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen mogen medewerkers niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen uit laten betalen.

In sommige cao’s is de hoeveelheid bovenwettelijke vakantiedagen vastgelegd. Bijvoorbeeld, in de horeca-cao hebben medewerkers recht op vijf extra vakantiedagen. Als dit in de cao is vastgelegd, mag een bedrijf hier niet van afwijken.

Verjaringstermijn vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Belangrijk om te weten is dat wettelijke vakantiedagen binnen een specifieke periode opgemaakt moeten worden. In Nederland loopt deze periode van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer medewerkers de vakantiedagen niet hebben opgemaakt komen deze te vervallen binnen 6 maanden na afloop van het jaar. Bij het opnemen van vakantiedagen worden eerst de wettelijke vakantiedagen afgeschreven en daarna de bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bij bovenwettelijke vakantiedagen werkt de verjaartermijn anders. Hierdoor zijn deze vakantiedagen voor de medewerker flexibeler inzetbaar. Deze vakantiedagen verjaren na 5 jaar en gaan in op het einde van het jaar. Dit betekent dat de bovenwettelijke vakantiedagen, die een medewerker in 2023 heeft opgebouwd, vervallen per 31 december 2028. Het is wel mogelijk dat hier afwijkende afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao.

Vakantiedagen uit laten betalen

De bovenwettelijke vakantiedagen mogen als werkgever uitbetaald worden. De wettelijke vakantiedagen moet een medewerker verplicht opnemen en mag je als werkgever niet uitbetalen. 

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag of einde dienstverband

Voor het uitbetalen van vakantiedagen bij ontslag of einde dienstverband gelden andere regels. Als een medewerker nog vakantiedagen heeft en zijn of haar dienstverband afloopt, dan moeten alle vakantiedagen uitbetaald worden als daarom  gevraagd wordt. Ook als dit om wettelijke vakantiedagen gaat.

Bovenwettelijke vakantiedagen bij Persoonality

De werkwijze van Persoonality is uniek omdat wij een eigen cao hebben. Onze cao bepaalt het volgende met betrekking tot vakantiedagen:
 
“De werknemer heeft recht op hetzelfde aantal reguliere vakantie-uren als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Vakantie-uren die zijn gerelateerd aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt als reguliere vakantie-uren.”
 
Met andere woorden, als je met jouw bedrijf overstapt op onze Persoonality payroll constructie, dan blijft alles gewoon hetzelfde. Alle vakantiedagen, zowel wettelijk als bovenwettelijk, hangen namelijk af van jouw eigen regelingen.

Vakantiegeld en vakantietoeslag

Naast de opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, heeft elke medewerker ook recht op vakantiegeld. Gedurende het jaar bouwt een medewerker vakantiegeld op, dat vervolgens één keer per jaar wordt uitbetaald. Klik op de link hieronder en lees meer over vakantietoeslag en vakantiegeld.

Meer artikelen

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof
6 tips over vakantiegeld
6 tips over vakantiegeld
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?
Nieuwe pensioenwet is aangenomen, wat zijn de consequenties?