Aantal openstaande vacatures gestegen naar nieuw record

Gepubliceerd: 5-07-2022

De nieuwe cijfers liegen er niet om. De arbeidsmarkt blijft krimpen en ook in het eerste kwartaal van 2022 zien we dit terug. Dit was het resultaat van een aanhoudende groei in aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen. 

Het aantal openstaande vacatures is gestegen naar een nieuw record. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft berekend dat in het eerste kwartaal van 2022 er 133 vacatures open stonden tegenover 100 werklozen. Dit was is het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures ten opzichte van 100 werklozen.  

tabellen-spanningarbeidsmarkt-(1).jpg
Bron: CBS

Werkloosheidcijfers behalen recordhoogte 
In het eerste kwartaal van 2022 zien we een verdere daling van de werkloosheid. In maart was het werkloosheidspercentage 3,5% van de beroepsbevolking.  Dat staat gelijk aan 338 duizend werklozen. Sinds de metingen vanaf 2003 is het werkloosheidspercentage nog nooit zo laag geweest.  

werklozeberoepsbevolking.jpg
Bron: CBS

Met name arbeidsparticipatie onder jongeren toegenomen 
Naast het werkloosheidspercentage geeft ook de netto arbeidsparticipatie een duidelijk overzicht van de arbeidsmarkt op dit moment. Hiermee wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. Opvallend is dat de participatie onder jongeren vooral is toegenomen. Daarnaast is het opvallend dat vrouwen (74,3%), alléén in de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar, meer werken dan mannen (73,4%). 

nettoarbeidsparticipatie.jpg

Bron: CBS

Onbenut arbeidspotentieel verder afgenomen 
Personen die óf recent gezocht hebben naar werk óf direct beschikbaar zijn voor werk worden gerekend tot het onbenut arbeidspotentieel.  In het eerste kwartaal van 2022 bestond het arbeidspotentieel uit 1,1 miljoen mensen, dit is 75 duizend minder dan het kwartaal ervoor. Ook mensen die deeltijd werken behoren tot deze groep. In het eerste kwartaal van 2022 werkten 4,5 miljoen mensen deeltijd. Van deze deeltijdwerkers hebben 491 duizend mensen aangeven dat zij meer uren zouden willen werken.  

Ontwikkelingen en kansen volgens Persoonality 
De verwachting is dat het krapper worden van de arbeidsmarkt niet op korte termijn verandert. Vanuit de arbeidsontwikkelingen zien wij ook kansen zoals:  

  • Het belang om onbenut arbeidspotentieel binnen de organisatie in beeld te brengen en om hen in te zetten. Wellicht zijn er een aantal medewerkers die graag wat uurtjes extra willen werken.
  • Het opleiden en omscholen van bestaande medewerkers. Dit zorgt voor een snellere invulling van moeilijk vervulbare vacatures en daarnaast voor binding en behoud van medewerkers. Persoonality biedt +150 gratis online cursussen en trainingen.
  • ​​Het proactief aanbieden van meer contracturen en/of langere contractduur. Dit zorgt enerzijds voor meer mankracht en anderzijds voor meer zekerheid voor medewerkers.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.