De impact van het coronavirus op uw onderneming

Gepubliceerd: 29-09-2017
Geschreven door: Persoonality

In tijden van succes, maar ook in tijden dat het minder gaat, staan wij met hele team van adviseurs, relatiebeheerders, juridische en verzuimspecialisten voor u klaar. Tijdens de coronacrisis doen we ons uiterste best o.a. via lobbyen, om zaken zo goed en duidelijk mogelijk voor u te regelen. In deze bijdrage informeren wij u over de overheidsmaatregelen en op welke wijze u daarvan gebruik kunt maken.

De ontwikkelingen rondom het COVID-19/coronavirus raken ons allemaal. De impact op de samenleving, op uw persoonlijke situatie en op uw onderneming is enorm. Het kabinet heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de Nederlandse economie te ondersteunen om zoveel mogelijk banen te behouden en salarissen te betalen tot en met mei dit jaar. Voor de periode vanaf 1 juni tot en met 30 september is er een vervolg: de NOW 2.0. 

Vanwege de impact die de coronacrisis heeft op onze economie en werkgelegenheid, zijn de voorwaarden voor toekenning van de NOW 2.0. wel wat aangepast. Het kabinet wil voorkomen dat bedrijven vanwege de strikte voorwaarden rondom bedrijfseconomisch ontslag bij de vorige NOW, nu geen NOW 2.0 gaan aanvragen. Met als gevolg een toename in het aantal ontslagen en faillissementen, aldus de verwachting van het kabinet. Daarnaast bleek de NOW 1.0 niet voldoende dekkend en passend voor ondernemers in verschillende sectoren zoals de horeca en recreatie, en voor seizoensbedrijven.

Alle klanten van Persoonality houden wij ook via de mail op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Houd uw mailbox daarom goed in de gaten.

NOW 2.0 samengevat

De exacte inhoud van de NOW 2.0 is nog niet volledig bekend, wel hebben wij vast voor u de hoofdlijnen hier opgesomd. Houd er rekening mee dat de inhoud nog aangepast kan worden.

 • De regering streeft naar de openstelling bij het UWV per 6 juli 2020.

 • De tegemoetkoming in de loonkosten gaat over de periode juni, juli, augustus en september (vier maanden).

 • De omzetperiode moet aansluiten op de aanvraag van NOW 1.0.

 • Het voorschot van het UWV (wederom 80%) wordt in twee betalingen verricht.

 • De regeling geldt alleen voor werkgevers die over een periode van vier maanden te maken hebben gehad met een omzetverlies van minimaal 20%.

 • De referentiemaand voor de loonsom is verplaatst naar maart 2020.

 • De forfaitaire opslag is in de 2.0-regeling verhoogd van 30% naar 40%.

 • De definitieve vaststelling van de NOW 1.0 kan vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd. Indien een aanvraag voor zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 is gedaan, of enkel voor de NOW 2.0, dan kan de vaststelling pas na september worden aangevraagd. De datum hiervoor is nog niet bekend.

 • Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd tussen 1 juni en 1 oktober 2020.

 • Het totale subsidiebedrag wordt vervolgens extra verminderd met 5% als de werkgever een melding heeft verricht vanuit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) gedurende diezelfde periode én voor 20 medewerkers of meer ontslag heeft aangevraagd. De werkgever is in deze situatie verplicht om vier weken te wachten met de aanvraag om in die periode tot een akkoord te komen met de vakbonden.

 • Er geldt een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

 • Een bedrijf of groep die een beroep doet op de NOW mag geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Dit moet bij de aanvraag schriftelijk verklaard worden.

NOW 1.0

Hieronder vindt u de inhoud van het eerste noodsteunpakket.

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.