Krapte op de arbeidsmarkt: werknemers werven en behouden

Gepubliceerd: 30-10-2018
Als ondernemer moet u kansen benutten en dat is niet altijd zonder risico. Als de zaken goed gaan en de organisatie zich uitbreidt, is het aannemen van personeel al snel een logische stap. Toch kan het hebben van personeel ook veel stress met zich meebrengen. Wat doet u bijvoorbeeld als een werknemer langdurig ziek is of als er salaris doorbetaald moet worden bij ontslag? Voordat u nieuw personeel werft is het belangrijk om overzicht te hebben van alle werkgeversrisico’s en grip te krijgen op risico’s via payrolling bij Persoonality.

Onze economie blijft sterk doorgroeien. Er komen dit jaar veel banen bij, waarvan er steeds meer moeilijk vervulbaar zijn. In verschillende sectoren, waaronder bouw en techniek, is sprake van een personeelstekort. Hoe gaat u daar als organisatie mee om?


Naar verwachting stijgt het aantal vacatures dit jaar naar meer dan één miljoen. De werkgelegenheid neemt toe en hetzelfde geldt voor de krapte op de arbeidsmarkt. In veel sectoren is sprake van krapteberoepen die relatief moeilijk vervulbaar zijn. Werkgevers moeten creatief te werk gaan om aan personeel te komen en talentvolle professionals aan boord te houden.

Voor de bouwsector blijkt het vinden van onder meer timmerlieden, metselaars en schilders moeilijk. In de ICT wordt naarstig gezocht naar software- en applicatieontwikkelaars en experts op het gebied van security. In de transportsector is een tekort aan chauffeurs, terwijl in de zorg veel functies voor verzorgenden en verpleegkundigen lastig vervulbaar zijn. Toch betekent de krapte op de arbeidsmarkt niet dat iedereen makkelijk aan een baan komt. Zo hebben administratieve medewerkers relatief veel concurrentie.

 

Creatieve werving en selectie

Voor een derde van de vacatures is het een uitdaging om aan geschikt personeel te komen. Hoe zorgt u als werkgever dat u in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt toch de juiste mensen vindt en bindt? Begin met uw eigen netwerk. Stel iedereen in uw netwerk mondeling op de hoogte van het feit dat u op zoek bent naar nieuw personeel. Hang posters op binnen uw bedrijf of hang een incentive aan het aandragen van nieuw personeel, zodat ook uw werknemers actief betrokken raken bij de zoektocht.
Social media is een niet te vergeten medium bij het werven van nieuw personeel, al is het slim om daarbij eerst uw doelgroep te bepalen en op basis daarvan de juiste kanalen te kiezen. Jongeren (onder 25 jaar) maken voornamelijk gebruik van Instagram en Snapchat, terwijl senior medewerkers beter via LinkedIn te bereiken zijn. Plaats de vacature op uw eigen bedrijfspagina en persoonlijke pagina zodat deze makkelijk kan worden gedeeld door medewerkers en personen in uw netwerk. Door een goede bedrijfspagina in te richten met interessante content over uw bedrijf, aandachtsgebieden en mogelijkheden onderscheidt u zich van de concurrentie. De meeste sociale netwerken bieden daarnaast advertentiemogelijkheden om uw vacature bij een zo grote en relevant mogelijke doelgroep onder de aandacht te brengen.

 

Personeel vinden en behouden

Uiteindelijk wordt ruim twee derde van de moeilijk vervulbare vacatures vervuld. Voor de rest is het slim om naar alternatieve oplossingen te kijken. Ga na hoe uw branchegenoten werven en welke best practices u mogelijk kunt toepassen. Sommige organisaties vangen een personeelstekort door het aanbieden van interne opleidingen en bijscholing. Gemeente Utrecht kwam in 2016 op die manier aan tien nieuwe data-scientists en via een traineeprogramma stromen jaarlijks 30 à 35 nieuwe medewerkers in. Dit traineeship is met ruim 800 aanmeldingen bijzonder populair.
Blijkt een vacature onvervulbaar, neem dan het functieprofiel en de arbeidsvoorwaarden kritisch onder de loep. Steeds meer werknemers beschouwen de sfeer en cultuur van een organisatie als belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Ze wensen een dynamische, innovatieve werkomgeving met veel eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om flexibel te werken. Ook ontwikkelings- en loopbaanmogelijkheden en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden worden hoog gewaardeerd. Communiceer dit soort zaken dan ook duidelijk in de vacaturetekst.

Wilt u voorkomen dat goede wersknemers de organisatie verlaten? Bied dan de beste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de markt, maar denk ook aan andere zaken. In de top 5 van kantoorergernissen staan onder meer slecht werkende hard- en software en rumoer op de werkvloer. Die ergernissen kunnen voor een werknemer aanleiding zijn om uit te kijken naar een nieuwe baan. Door moderne IT-middelen en het faciliteren van voldoende vergader- en stilteplekken faciliteren, kunt u dat als werknemer voorkomen. Als u weet wat er gaande is en hierop in kunt spelen, wordt de kans op uitval kleiner. Inventariseer dan ook regelmatig de behoeften en voorkeuren van uw werknemers en verlies de ontwikkel-ambities van uw werknemers niet uit het oog. Regelmatig samen zitten en bespreken hoe het gaat en het houden van beoordelingsgesprekken helpen hierbij. Persoonality geeft u met Jop hierbij een leidraad in de vorm van beoordelingsformulieren die u kunt downloaden. Deze zijn beschikbaar in zowel Engels als Nederlands.
Boll
Boll
Erik Boll Adviseur
Ik werk al meer dan 20 jaar voor Persoonality. Waarom? Omdat ik weet dat ik mijn klanten een transparante en professionele dienstverlening kan bieden.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.