Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof 

Gepubliceerd: 5-07-2022

Per 2 augustus treedt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Vanaf deze datum kunnen medewerkers tot negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Met deze uitkering vanuit het UWV wil de overheid een duidelijk signaal afgeven: ouders word je met zijn tweeën. Met de nieuwe regeling kunnen beide ouders meer tijd met hun kind doorbrengen omdat hier nu meer (financiële) ruimte voor is. 

Wat gaat er veranderen? 
Op dit moment is het ouderschapsverlof nog geheel onbetaald, tenzij hier afspraken over zijn gemaakt met de werkgever of dit in de cao anders is beschreven. Het ouderschapsverlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders hiervan de eerste negen werkweken betaald verlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV ontvangen. 

De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon van de ouders (maar niet meer dan 70% van het maximum dagloon). Hierbij geldt de voorwaarde dat ouders binnen één jaar na de geboorte van het kind aanspraak kunnen maken op het ouderschapsverlof. Maak je daar geen gebruik van dan kun je deze negen weken in de jaren daarna onbetaald inzetten tot je kind acht jaar is. 

Betaald ouderschapsverlof voor (adoptie)kinderen vóór invoering van de wet 
Medewerkers met kinderen die al geboren zijn voor de invoering van de wet kunnen ook nog aanspraak maken op het betaald ouderschapsverlof. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger zijn dan één jaar. In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

Hoe vraag ik ouderschapsverlof voor mijn (payroll)medewerkers aan? 
Omdat een deel van het ouderschapverlof nu betaald wordt, kun je als werkgever verwachten dat meer medewerkers geneigd zijn om het verlof op te nemen. Vanaf 9 augustus kan de uitkering voor betaald ouderschapsverlof aangevraagd worden. Wanneer een medewerker gebruik wil maken van deze regeling, is het belangrijk om met de medewerker af te stemmen hoeveel uren hij/zij wil opnemen en binnen welke periode. Geef deze informatie door aan jouw relatiebeheerder en wij verzorgen de rest. Wij nemen de aanvraag voor je uit handen zodat jij je kunt focussen op het ondernemen. Gaat het om een medewerker die niet op de payroll staat, dan kun je als werkgever de aanvraag indienen bij het UWV.  

Wil je meer informatie over het ouderschapsverlof en wat dit voor jouw medewerkers betekent? Neem dan contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.  

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.