Omgaan met ziekteverzuim

Gepubliceerd: 12-11-2018

Bijna 1 op de 3 organisaties heeft te maken met langdurig ziek personeel. Hiermee bedoelen we personeel dat langer dan 4 weken ziek is. Dit is vanzelfsprekend erg vervelend, want u mist een medewerker. Daarnaast ontkomt u er niet aan dat ziek personeel kosten betekent. Met payrolling liggen de juridische lasten en risico’s van het werkgeverschap bij Persoonality. Dat is alvast een zorg minder! Hoe gaat u nu om met ziek personeel en wat kan een payroller hierin voor u betekenen?

Niet zomaar een payrollmedewerker

Bij een payroll medewerker wordt vaak gedacht aan het uitzenden van personeel op tijdelijke basis. De medewerker wordt een maandje hier geplaatst, een paar maandjes daar en ‘hopt’ zo van baan naar baan. Niets is echter minder waar. Een payroll medewerker is vaak voor langere tijd in dienst van een bedrijf. Dit betekent dat payrolling het werven van personeel niet uit handen neemt. En dat moet u ook niet willen. U weet immers het beste wie er bij uw bedrijf past! En hierdoor bent u zeker van gemotiveerd personeel. Dit betekent dat er een langdurige werkrelatie wordt opgebouwd tussen u als werkgever en gedetacheerde medewerkers. De medewerker is immers volwaardig onderdeel van uw bedrijf. Achter de schermen wordt onder andere de betaling en andere verplichtingen door de payroller geregeld. Zo kunt u weer door met ondernemen. Maar wat nu als de medewerker ziek wordt?

Loonkosten bij ziekteverzuim

Zodra een medewerker zich ziek meldt, wordt u geconfronteerd met een werkgeversrisico. Hoe langer de medewerker ziek is, hoe groter de risico’s. Hierbij moet u denken aan:

  • De wettelijke verplichting om maximaal twee jaar lang het salaris van de zieke medewerker door te betalen. Het percentage hangt af van de CAO, maar zolang de medewerker bij u in dienst is, moet u minstens 70% van het salaris doorbetalen.
  • In de eerste twee jaar van ziekte heeft u de wettelijke verplichting om een re-integratietraject met uw medewerker aan te gaan, waarbij u er alles aan doet om te zorgen dat de medewerker binnen of buiten uw bedrijf weer aan het werk kan.
  • Wanneer een gedetacheerde medewerker met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat, kan hij in de eerste twee jaar in de Ziektewet belanden. De kans bestaat dat de Ziektewetuitkering via het UWV deels wordt doorbelast aan Persoonality. Zij is eigen risicodrager.  
  • Mocht een medewerker na twee jaar nog ziek zijn, maar in de toekomst wel kunnen werken, dan bestaat de kans dat hij of zij in aanmerking komt voor een WIA-uitkering  via het UWV. Deze kan ook deels aan u doorbelast worden, waarbij u rekening moet houden met het feit dat de doorbelasting tot tien jaar na de start van de uitkering kan duren.
Deze opsomming laat zien dat u als werkgever een zorgtaak heeft naar de werknemer. U wilt het natuurlijk goed geregeld hebben voor uzelf, maar zeker voor uw zieke werknemer. Als u in zee gaat met een payroller, neemt deze dit financiële en juridische deel van het werkgeverschap over. Maar bij een zieke medewerker gaat het niet alleen om de financiële risico’s. U bent namelijk ook een gemotiveerde werknemer op de werkvloer kwijt. “We snappen het directe gevolg van ziekteverzuim goed en willen daarom een  zieke medewerker het liefst niet vervangen”, aldus Martine Gaasbeek, HR Manager verzuim bij Persoonality. “Ook de zieke medewerkers willen niet zomaar vervangen worden, omdat ze een grote binding en betrokkenheid voelen met het bedrijf waarin ze werkzaam zijn. Daarom doen we er bij een re-integratietraject alles aan om de medewerker te re-integreren in het bedrijf van onze klant.” Maar, hoe wordt dit aangepakt en waarom bent u hierin zo belangrijk?

Het draait om de driehoek

“Een re-integratie kan alleen maar werken als alle neuzen dezelfde kant op staan. Hierbij werken we in een driehoek.” Bij een re-integratietraject gaat het in deze driehoek om de samenwerking tussen klant - relatiebeheerder - verzuimafdeling. Tussen deze hoeken is intensieve communicatie nodig. Hoe dit contact verloopt, bepalen we met elkaar. Door vragen te stellen als ‘hoe vaak wilt u overleg met de relatiebeheerder en/of de verzuimafdeling’, wat wilt u bij de verzuimafdeling neerleggen’ en ‘waar wilt u zich geen zorgen om hoeven maken’ bepalen we de samenwerkingsvorm. Hoe dit contact in grote lijnen verloopt is eenvoudig.

De verzuimafdeling adviseert en faciliteert alles wat nodig is voor de re-integratie met als doel een snelle en duurzame re-integratie van de medewerker. Vanuit de verzuimafdeling is een vaste casemanager aangesteld die contact heeft met de relatiebeheerder. Deze casemanager zal namens de verzuimafdeling informatie doorgeven aan de relatiebeheerder wanneer u bijvoorbeeld actie moet ondernemen vanuit wettelijke kaders.

De relatiebeheerder is de persoon met wie u het meest contact heeft en degene met wie u en in gesprek gaat over het re-integratietraject. Waar is vanuit u behoefte aan, wat zijn de mogelijkheden voor de medewerker, is een herplaatsing nodig, is er ruimte voor aangepast werk? Deze informatie wordt naar de casemanager teruggekoppeld, zodat de verzuimafdeling u ook steeds beter leert kennen. Zo goed zelfs, dat de casemanager in sommige gevallen aanwezig is bij verzuim overleggen. Bij een re-integratietraject heeft iedereen een belangrijke rol en een eigen verantwoordelijkheid, waarbij communicatie key is. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de re-integratie een succes wordt.

Samen met Persoonality aan de slag met verzuim

“Wij hebben echt alles in huis op deze afdeling wat maar nodig is in het verzuimtraject. Van arbeidsdeskundigen om te adviseren in verzuim vraagstukken, tot casemanagers en loopbaan specialisten. Het kan zo gek niet zijn of wij kunnen er wel iets mee.”

Ontzorgen is reden waarom klanten kiezen voor een payroll organisatie als Persoonality. Onze medewerkers gaan tot het uiterste voor u én onze medewerkers op de payroll. Ook als het gaat om verzuim. Samen zijn we de beste werkgever!

Bent u geïnteresseerd in Persoonality als uw payroller en kunt u hulp en advies gebruiken van onze Verzuimafdeling? Neem dan contact met ons op.   
 
Lammers
Lammers
Esther Lammers Payroll adviseur
Heb je ook behoefte aan iemand die al jouw HR zaken oplost? Neem gerust, geheel vrijblijvend contact met mij op, ik denk graag met je mee.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.