Prinsjesdag 2017

Gepubliceerd: 28-09-2017
Geschreven door: ABU
Zoals elk jaar presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september haar plannen voor het komende jaar. Veranderingen die van impact zijn op zowel werkgever als werknemer. Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Lees hier de belangrijkste wijzigingen. 


Economie en Arbeidsmarkt

De Nederlandse economie floreert. Met groeicijfers van 3,3% (dit jaar) en 2,5% (2018) behoort Nederland tot de Europese koplopers. De overheidsfinanciën zijn bovendien gezond. Voor beide jaren kent de begroting een overschot en de overheidsschuld ligt onder het Brusselse plafond. Tegelijkertijd trekt de arbeidsmarkt snel aan, wat zich uit in tekenen van krapte. Bedrijven hebben bijvoorbeeld meer moeite om geschikt personeel te vinden.

Op de arbeidsmarkt zijn de ontwikkelingen ronduit positief. De werkgelegenheid stijgt, net als het aantal gewerkte uren per werkzame persoon. Ook zijn er meer openstaande vacatures. Deze gunstige situatie houdt voorlopig aan, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt. Dit versterkt de positie van werkenden ten opzichte van werkgevers. Verbetering van arbeidsvoorwaarden in de vorm van hogere lonen, meer vaste naast flexibele contracten en hogere tarieven voor zzp’ers komt dan in zicht.


AOW-leeftijd naar 66 jaar

Per 1 januari 2018 stijgt de AOW-leeftijd naar 66 jaar om daarna in jaarlijkse stappen te stijgen tot 67 jaar en 3 maanden in 2022. Naast de AOW-leeftijd gaat ook de pensioenrichtleeftijd omhoog.


Minimum jeugdloon omhoog

Om beter aan te sluiten bij veranderende sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en bij wat internationaal gangbaar is, is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Dit gebeurt in stappen. Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar reeds recht op het volledige wettelijk minimumloon. Ook voor werknemers tussen 18 en 21 jaar ging het loon omhoog.

Meer weten? Lees hier hele samenvatting. 


Bron: ABU
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.