Prinsjesdag 2018

Gepubliceerd: 20-09-2018
Geschreven door: ABU
Zoals elk jaar presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september haar plannen voor het komende jaar. Zoals Prinsjesdag elk jaar een traditie is, publiceert de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen ook elk jaar een document met daarin de belangrijkste wijzigingen op een rij. Veranderingen die impact hebben op zowel werkgever als werknemer. Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? Lees hier de belangrijkste wijzigingen.
 

Economie en werkgelegenheid

De Nederlandse economie groeit en bloeit nog steeds met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. Daarmee houdt de hoogconjunctuur aan. De groei van het BBP valt wel iets terug, maar blijft hoger dan het gemiddelde van de eurozone (gemiddeld 2018: 2,1% en 2019: 1,9%). De overheid steekt volgend jaar 1,9 miljard euro extra in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat is daarmee de grootste investering in de Miljoenennota. 

De werkgelegenheid groeit in 2018 en 2019 gestaag door. Het aantal werkzame personen stijgt naar verwachting met 2,0% in 2018 en 1,4% in 2019. Werkzoekenden vinden gemakkelijk een baan. Het aantal vacatures ligt op recordniveau. Een op de vijf bedrijven heeft nu te kampen met een personeelstekort, een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. 

In 2019 daalt de werkloosheid naar 3,4%. De uitgaven voor arbeidsongeschiktheid stijgen licht en die voor ziekte blijven gelijk. Voor (met name de mkb)-werkgevers wordt gezocht naar manieren om hen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid minder te belasten. De maatregelen uit het regeerakkoord zijn met een jaar uitgesteld. Het kabinet staat open voor voorstellen van sociale partners.

Arbeidsmarkt

Aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

Verder aanpakken via Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie dat in november uitkomt.

Herziene Detacheringsrichtlijn

De herziene Detacheringsrichtlijn vervangt de huidige Detacheringsrichtlijn uit 1996 en bevat onder andere een gewijzigde definitie van loon. Daarnaast krijgen gedetacheerde werknemers na twaalf maanden detachering recht op de arbeidsvoorwaarden van het gastland met uitzondering van de regels met betrekking tot ontslag en aanvullend pensioen.

Pensioen

Het kabinet benadrukt dat het pensioenstelsel aan verandering toe is om aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt. De bal ligt nu bij sociale partners in de SER. Het kabinet hoopt en vertrouwt erop dat op korte termijn samen met de partners de noodzakelijke stappen gezet kunnen worden. De ABU onderstreept die oproep. Voor het overleg in de uitzendbranche over het toekomstbestendig maken van de pensioenregelingen voor uitzendkrachten is vernieuwing van het pensioenstelsel van groot belang.

Arbeidsmarktbeleid

Het kabinet is een breed offensief gestart en is in gesprek met werkgevers, werknemers, gemeenten, UWV en onderwijsveld over het Actieplan Perspectief op werk. Dit initiatief is erop gericht zoveel mogelijk mensen een baan, leerwerkplek of aangepaste functie aan te bieden.

Ondernemerschap

Regeldruk

Het kabinet kiest voor een andere insteek in regelgevingsbeleid t.o.v. de afgelopen decennia. Het wil ondernemers centraler stellen en samen met hen op zoek gaan naar knelpunten die in de praktijk voor overlast zorgen.

Scholing

Vanaf juli 2018 beschikt UWV over een tijdelijk budget voor het inkopen van scholingstrajecten voor werklozen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het gaat om scholingstrajecten die leiden naar beroepen waar veel vraag naar werkenden is.

Wat betekenen deze plannen concreet voor u? Lees hier de hele samenvatting.

Bron: ABU

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.