De regels omtrent urenregistratie op een rij

Gepubliceerd: 17-10-2019

In mei 2019 besloot het Hof van Justitie van de EU dat werkgevers van alle lidstaten verplicht zijn om de dagelijkse arbeidstijd te registreren. Deze beslissing vond plaats na een geschil tussen Spaanse vakbond CCOO en de Deutsche Bank. Waarschijnlijk denkt u nu “Ik houd mijn urenregistratie al netjes bij”. Een logische reactie, aangezien urenregistratie bij ons al verplicht is. Maar hoever strekken deze verplichtingen en wat riskeert u als u zich er niet aan houdt?

Artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet

Hoe komt het dat urenregistratie in ons land al verplicht was? Vanwege artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet. Hierin staat duidelijk beschreven dat een werkgever arbeidstijden en rusttijden registreert. Niet alleen is het een verplichting,  het scheelt u ook eventuele discussies over gewerkte uren met uw personeel.

Verplichtingen urenregistratie

De SZW, of Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de partij die kan controleren of u de wet naleeft. Om de wet na te leven is het noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de verplichtingen omtrent urenregistratie. Daarom zetten wij ze even voor u onder elkaar. U bent als werkgever verplicht om de:
 • Feitelijk gewerkte uren te registreren
 • Feitelijk genoten rust te registreren
 • Fictieve arbeidsuren te registreren
  Dit zijn de uren waarop gewerkt zou zijn, maar dit niet gebeurd is vanwege bijv. ziekte of vakantie
 • Identiteit medewerker te registreren
  Om te achterhalen of er bijzondere regels van toepassing zijn vanwege bijv. leeftijd of beroepsgroep
 • Administratie omtrent urenregistratie minimaal 52 weken te bewaren. 

Hoe u gewerkte uren van uw medewerkers registreert is natuurlijk helemaal aan u. Als klant van Persoonality kunt u de urenregistratie online bijhouden in Jop.

Gevolgen ontbrekende of onvolledige urenregistratie

De gevolgen hangen af van de staat van uw urenregistratie.
 • Kan er geen inspectie plaatsvinden vanwege ondeugdelijke urenregistratie? Dan is het mogelijk dat meteen een boete wordt opgelegd.
 • Kan er wel een inspectie plaatsvinden ondanks ondeugdelijke urenregistratie? Afhankelijk van de overtreding ontvangt u een waarschuwing of wordt meteen een boete opgelegd. 
De hoogte van een boete is gekoppeld aan de overtreding. Zo betekent het niet bewaren van de urenregistratie een boetenormbedrag van €10.000 per overtreding. Riskeer het niet en zorg altijd voor een goede urenregistratie!
 
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van urenregistratie via Jop van Persoonality? Neem contact met ons op en wij helpen u verder met deze vraag en meer!
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.