Krijgen uw medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen?

Gepubliceerd: 17-07-2019

Iedere medewerker heeft recht op vakantiedagen. Hoeveel dat er zijn hangt af van hoeveel uur uw medewerker werkt. Over het algemeen geldt 4x het aantal uren dat per week gewerkt wordt. Dus als uw medewerker een werkweek van 40 u p/w heeft, dan komt dit neer op 160 vakantie-uren per jaar. Omgerekend zijn dit 20 dagen. Maar in veel gevallen krijgen uw medewerkers extra vakantiedagen. Hoe zit dat precies?

Wettelijke versus bovenwettelijke vakantiedagen

Zoals we u net hebben verteld, betekent het dat als een medewerker een werkweek heeft van 40 uur, deze medewerker recht heeft op 20 wettelijke vakantiedagen. Maar in bijvoorbeeld de horeca-cao staat dat medewerkers recht hebben op 5 extra vakantiedagen, namelijk de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In tegenstelling tot de wettelijke vakantiedagen blijven deze dagen maar liefst 5 jaar geldig.

De hoeveelheid bovenwettelijke vakantiedagen

Bent u met uw bedrijf werkzaam in een branche met een verplichte CAO? Dan is de hoeveelheid bovenwettelijke vakantiedagen hierin opgenomen. Hier mag u bij een standaard CAO niet van afwijken en bij een minimum-cao moet u minstens dat aantal bieden. Als er geen sprake is van een verplichte cao dan bepaalt u in overleg met uw medewerkers hoeveel vakantiedagen u aanbiedt.

Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen

In tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen, mag u niet-opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen uit laten betalen. Dit hoeft echter niet. Uw medewerker kan u hier niet toe verplichten en u kan uw medewerker niet verplichten om te kiezen voor uitbetaling. Bij het einde van een dienstverband kunt u alle niet opgenomen (boven)wettelijke vakantiedagen gerust uit laten betalen.

Ziektedagen gebruiken als bovenwettelijke vakantiedagen

Zoals u in ons artikel 7 weetjes over vakantiebijslag heeft kunnen lezen, is wettelijk vastgelegd dat medewerkers bij ziekte gewoon vakantiebijslag op blijven bouwen. Hetzelfde geldt voor wettelijke vakantiedagen, maar niet voor bovenwettelijke vakantiedagen tenzij u hier zelf afspraken over heeft gemaakt.
 
In een arbeidsovereenkomst kunt u ook nog afspraken maken over het inruilen van bovenwettelijke vakantiedagen voor ziektedagen. Sterker nog, u kunt zelfs als werkgever toestemming aan een zieke medewerker vragen om bovenwettelijke vakantiedagen in te ruilen voor ziektedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen bij Persoonality

De werkwijze van Persoonality is uniek omdat wij een eigen cao hebben. Over vakantiedagen staat hierin het volgende:
 
“De werknemer heeft recht op hetzelfde aantal reguliere vakantie-uren als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Vakantie-uren die zijn gerelateerd aan de lengte van het dienstverband, worden niet aangemerkt als reguliere vakantie-uren.”
 
Kortom, als u met uw bedrijf overstapt op onze Persoonality payroll constructie, dan blijft alles gewoon hetzelfde. Alle vakantiedagen, zowel wettelijk als bovenwettelijk, hangen namelijk af van uw eigen regelingen.
 
Wilt u de uitbetaling van het vakantiegeld ook uitbesteden aan Persoonality? Dat kan! Neem contact met ons op en wij vertellen wat we allemaal voor u kunnen betekenen op het gebied van vakantiegeld en vakantiebijslag.

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.