Payroll en pensioen: hoe zit dat bij Persoonality?

Gepubliceerd: 8-05-2019
Geschreven door: Persoonality
Als jouw bedrijf niet onder een verplichtstelling valt en de pensioenregeling niet in een cao is vastgelegd, ben je niet verplicht om je personeel een pensioen aan te bieden. Dit komt simpelweg omdat er in Nederland geen sprake is van een pensioenplicht. Maar hoe zit dit dan als je personeel via Persoonality bij jou in dienst is? Dat leggen we graag hieronder aan je uit.
 

Jouw personeel bij ons op de loonlijst

Jij kent je bedrijf het allerbeste. De werving en selectie van medewerkers en de dagelijkse aansturing doe je dan ook zelf. Wij richten ons op de uitvoering van de administratieve en juridische werkgeverstaken en zijn jouw kennispartner op het gebied van HR.

Vanaf het moment dat je nieuwe personeel hebt geworven en bij ons onderbrengt worden wij juridisch werkgever van jouw medewerkers. Wij zorgen voor de loonbetaling, loondoorbetaling bij ziekte en nemen ook het pensioen voor onze rekening. Dit geeft jou alle ruimte om te ondernemen. 

Bouwt iedereen pensioen op?

Als jouw medewerkers voornamelijk scholieren of jonge studenten zijn, dan bouwen zij bij Persoonality geen pensioen op. Net zoals meestal gebeurt in vaste dienst, gaan we bij payroll en pensioen uit van een pensioenopbouw die begint vanaf 21 jaar. Iedereen vanaf deze leeftijd start direct met een pensioenplan. En als we zeggen direct, bedoelen we ook direct. Dit is te danken aan ons eigen cao.

De cao van Persoonality

Wij willen dat alles goed geregeld is voor jouw medewerkers, daarom valt één ieder van hen onder de Persoonality cao. Hierin wijken we af van de standaard cao’s voor uitzendkrachten, namelijk die van het ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendonderneming). Dit heeft positieve gevolgen, óók voor het pensioen. In de ABU-cao en NBBU-cao bouwt uw payroll personeel pensioen op via StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten). Bij Persoonality hoef je niet verplicht deel te nemen aan StiPP, wij hebben onze pensioenregeling namelijk ondergebracht bij ABN AMRO Pensioenen.

Wat is het voordeel?

Via StiPP start de pensioenopbouw na een wachttijd van 8 weken. Na deze 8 weken valt jouw medewerker onder de Basisregeling. Bij Persoonality doen we niet aan wachttijd. Al vanaf dag 1 wordt pensioen opgebouwd! Daarnaast is er bij ons, in tegenstelling tot bij StiPP, wel een staffelvolgende dekking van toepassing bij arbeidsongeschiktheid.

ABN AMRO Pensioen

Elke maand maken we een bedrag over naar ABN AMRO Pensioen. Zo bouwen we het ouderdomspensioen, de premie voor nabestaandendekking en de premievrije arbeidsongeschiktheidsdekking bij langdurige arbeidsongeschiktheid op. Hoeveel we overmaken voor het ouderdomspensioen hangt af van de leeftijd van jouw medewerker. Je medewerker bouwt alleen pensioenkapitaal op, ABN AMRO Pensioenen keert geen vast pensioen uit. Jouw medewerker kan dit natuurlijk wel regelen via een andere pensioenuitvoerder.
 
Payroll biedt jouw medewerkers voordelen. Wil je meer weten over payroll en pensioen bij Persoonality? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij staan je graag te woord.
 
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.