Wat komt er kijken bij een re-integratietraject?

Gepubliceerd: 27-06-2019

Als uw medewerker ziek is bent u verplicht tot loondoorbetaling, maar ook tot het opstarten van een re-integratietraject. Hier krijgt u mee te maken als er sprake is van langdurige ziekte. Maar hoe zit dit traject er precies uit? Wat wordt er allemaal van u én uw medewerker verwacht?

Aanmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts

Hoewel het re-integratietraject in principe begint bij de ziekmelding, is de impact niet altijd even groot. Iedereen wordt weleens ziek en bij een flinke griep is iemand al snel een week uit de roulatie. Maar op het moment dat uw medewerker een paar weken uit de running is, wordt het een ander verhaal. Bij de ziekmelding is het belangrijk om te vragen hoe lang uw medewerker naar schatting afwezig denkt te zijn. Vervolgens heeft u een week de tijd om uw medewerker ziek te melden bij de arbodienst of bedrijfsarts.

Langer dan 4 weken ziek

Verwacht u dat uw medewerker langer dan 4 weken niet in staat is om te werken, geef dit dan aan bij uw contactpersoon van de arbodienst of bedrijfsarts. Vergeet ook niet om regelmatig contact te houden met uw zieke medewerker. Is uw medewerker bijna 6 weken ziek? Dan zal de arbodienst of bedrijfsarts in gesprek gaan met hem of haar voor het maken van een zogenaamde probleemanalyse. Deze wordt binnen 6 weken na de ziekmelding opgeleverd. De probleemanalyse geeft aan of er sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim. Daarnaast geeft de probleemanalyse advies over de mogelijkheden om te werken. De probleemanalyse maakt deel uit van het re-integratieverslag dat u moet bijhouden. Verdere gegevens, documentatie, correspondentie over het verloop van het ziekteverzuim legt u ook vast in een re-integratieverslag.

Uw medewerker kan weer aan het werk

Blijkt uit de probleemanalyse dat uw medewerker weer (gedeeltelijk) aan het werk kan? Dan is de volgende stap een plan van aanpak gebaseerd op de probleemanalyse. Ook dit document maakt deel uit van het re-integratieverslag. Het plan van aanpak maakt u samen met uw medewerker uiterlijk binnen twee weken na de opgeleverde probleemanalyse. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten ondernomen gaan worden om te zorgen dat uw medewerker weer aan de slag kan. Denk hierbij aan aangepaste:

  • Arbeidsinhoud: extra hulp van collega’s, minder uren, andere functie
  • Arbeidsomstandigheden: eigen kantoor, geen overuren meer
  • Arbeidsvoorwaarden: zorgverlof, flexibele werktijden
  • Arbeidsverhoudingen: mediation, overplaatsing

Vanzelfsprekend vergt dit ook de nodige voortgangsgesprekken en evaluatiemomenten. Voor beide partijen geldt dat de gemaakte afspraken nagekomen moeten worden. Kortom, net zoals u verplicht bent om het re-integratietraject te faciliteren, is uw medewerker verplicht om hieraan mee te werken. Om te zorgen dat alles op rolletjes verloopt, wordt een casemanager aangewezen. Dit kan iemand intern binnen uw bedrijf zijn, maar ook iemand van de arbodienst. Is uw medewerker na 42 weken nog niet volledig aan het werk, dan meldt u dit bij het UWV en gaat u ondertussen door met het re-integratietraject.

Geen passend werk bij uw bedrijf

U wilt natuurlijk uw uiterste best doen om uw medewerker te behouden. Als de medewerker weer bij u aan het werk kan dan wordt dit re-integratie 1e spoor genoemd. Helaas kan het ook gebeuren dat een re-integratie bij uw bedrijf, ondanks de bereidheid tot eventuele aanpassingen, onmogelijk blijkt. Dan bent u verplicht om passend werk bij een andere werkgever te zoeken en zal dit worden vastgelegd in het (bijgewerkte) plan van aanpak. Dit wordt ook wel re-integratie 2de spoor genoemd.

Evaluatie na 1 jaar ziekte

Is uw medewerker na een jaar niet volledig aan het werk, dan wordt het plan van aanpak geëvalueerd. Hoe gaat het, moet er nog meer aanpassingen worden getroffen? Dit is ook het moment om te starten met de zoektocht naar passend werk bij een andere werkgever als u hier op dit moment nog niet mee bezig bent. U moet namelijk uiterlijk 1 jaar na ziekte beginnen met re-integratie bij een andere werkgever.
 
Na 2 jaar ziekte kan uw medewerker een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Zoals u heeft kunnen lezen in het artikel Wat zijn de werkgeversrisico's van ziekteverzuim, wordt uw re-integratieverslag van groot belang. Als u er alles aan heeft gedaan om uw medewerker te helpen en dit kunt aantonen bij het UWV, voorkomt u extra kosten!
 
Als klant van Persoonality ontzorgen wij u in dit re-integratietraject. Onze verzuimspecialisten  begeleiden uw medewerker bij re-integratie. Daarnaast regelen we alles met betrekking tot instanties als de arbodienst en het UWV. En is passend werk nodig bij een andere werkgever? Dan gaan wij hiernaar op zoek. Wij nemen enkele verplichtingen uit handen. Meer informatie? Neem vandaag nog contact met ons op!
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.