Wat zijn de werkgeversrisico's van ziekteverzuim?

Gepubliceerd: 19-06-2019

Een zieke medewerker betekent minder mankracht, maar nog belangrijker voor u als ondernemer: extra kosten. Deze kosten zijn de grootste werkgeversrisico’s waar u eventueel mee te maken krijgt. U kunt maximaal twee wachtdagen instellen, waarbij u de eerste twee ziektedagen geen loon hoeft door te betalen. Als het gaat om kortdurend ziekteverzuim is het risico te overzien, maar langdurige ziekteverzuim heeft grotere gevolgen. Gevolgen waar we in het artikel hieronder dieper op ingaan.

Doorbetaling van de zieke medewerker

U bent wettelijk verplicht om voor een periode van maximaal twee jaar het salaris van uw zieke medewerker door te betalen. Wat we vaak zien is dat in het eerste ziektejaar 100% van het loon wordt betaald, inclusief pensioenpremie en vakantiegeld. In het tweede jaar zakt dit percentage meestal naar 70%. Het exacte percentage vindt u terug in de CAO of arbeidsovereenkomst, maar ga uit van minstens 70% doorbetaling.

Starten met een re-integratietraject

Houd er rekening mee dat u niet alleen een verplichting heeft tot maximaal twee jaar loondoorbetaling, maar ook een verplichting tot het aangaan van een re-integratieproject. Dit houdt in dat u er al het mogelijke aan dient te doen om ervoor te zorgen dat uw medewerker weer aan het werk kan. Of dit binnen of buiten uw bedrijf is maakt niet uit, in ieder geval niet binnen de twee jaar verplichting. Hoe dit re-integratietraject precies in zijn werk gaat leest u in ons volgende artikel. Wat bij een re-integratietraject ontzettend belangrijk is, is het bijhouden van een verslag met hierin alles wat u heeft gedaan voor uw medewerker. Vooral als uw medewerker na twee jaar een WIA-uitkering aanvraagt.

Een WIA-uitkering

Als uw medewerker een WIA-uitkering aanvraagt zal u namelijk ontdekken hoe belangrijk dit re-integratieverslag is. Bij de aanvraag zal het UWV dit verslag opvragen om te bekijken in hoeverre u uw medewerker heeft geholpen in het re-integratietraject. Blijkt dat u hierin tekort bent geschoten, dan bestaat dat de kans dat u verplicht wordt om maximaal een jaar langer het loon door te betalen. Maar ook als blijkt dat u wel naar behoren heeft gehandeld en de arts verklaart uw medewerker gedeeltelijk (35% - 80%) óf volledig maar niet duurzaam (80% - 100%) arbeidsongeschikt, dan is het mogelijk dat de uitkeringslasten tot 10 jaar na de start van de uitkering aan u worden doorbelast.
 
Kortom, bij het omgaan met ziekteverzuim komt veel kijken, vooral wat betreft de kosten zijn de werkgeversrisico’s groot. Door met Persoonality in zee te gaan nemen wij de financiële en juridische werkgeversrisico’s uit handen. Dit betekent dat de loonkosten bij ziekteverzuim voor onze rekening zijn. Daarnaast zijn we er om u en uw zieke medewerker zo goed mogelijk bij te staan in alles wat bij ziekteverzuim komt kijken.
 
Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen met betrekking tot ziekteverzuim en werkgeversrisico’s? Neem contact met ons op en kom achter de toegevoegde waarde van Persoonality voor uw bedrijf.

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.