Arbeidsrecht, ketenbepaling, onderbrekings- en aanzegtermijn: volgt u het nog?

Gepubliceerd: 29-09-2017
Geschreven door: Persoonality

Arbeidsrecht: de regels vanaf 2015

Alle ins en outs over arbeidsrecht op een rij

Sinds januari en juli 2015 hebben we te maken met de Wet werk en zekerheid (WWZ). En met de komst van deze nieuwe wet zijn er een aantal zaken anders als het gaat om arbeidsrecht. Deze veranderingen hebben betrekking op de ketenregeling, onderbrekings- en aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding en de uitsluiting loondoorbetalingsplicht. Hieronder ziet u per onderdeel wat de nieuwe regels zijn.

Ketenregeling
Uw medewerker krijgt drie bepaalde tijd contracten in twee jaar tijd, daarna moet u de medewerker een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Voor 2015 was het drie contracten in drie jaar.
Onderbrekingstermijn
Aanzegtermijn
Proeftijd
Concurrentiebeding
Uitsluiting loondoorbetalingsplicht

Verandering ketenregeling: wat betekent dit voor u?

Heeft u geen cao of staat er in uw cao niks over de ketenregeling, dan mag u vanaf 2015 geen nieuwe bepaalde tijd contracten afsluiten die de twee jaar overschrijden. Doet u dit toch, dan heeft uw medewerker recht op een contract voor onbepaalde tijd. Voor lopende contracten die vóór 1 juli 2015 zijn aangegaan en de twee jaar overschrijden, geldt nog de oude wetgeving. Als het tijd is om een nieuw contract af te sluiten, dan moet u zich uiteraard houden aan de nieuwe wetgeving. Er zijn wel een aantal uitzonderingen, namelijk: 
  • jongeren onder de achttien jaar die minder dan twaalf uur per week werken.
  • arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten vanwege educatie en/of BBL-trajecten en als dit in de cao opgenomen is.

Verandering onderbrekingstermijn: wat betekent dit voor u? 

Als u een medewerker na een onderbreking weer in dienst wilt nemen, vervalt het arbeidsverleden na zes maanden in plaats van drie maanden zoals dat vóór 2015 het geval was. Dit geldt Dit geldt ook voor opvolgend werkgeverschap, dus als u bijvoorbeeld uw medewerker wilt overnemen van een uitzendbureau. Of een payrollorganisatie die opvolgend werkgever wordt. Opvolgend werkgever bent u wanneer de arbeid die de medewerker verricht, hetzelfde blijft.

Aanzegtermijn: wat betekent dit voor u? 

Aanzeggen betekent dat u uw medewerkers minimaal één maand voor het einde van zijn of haar contract schriftelijk laat weten of u de arbeidsovereenkomst wel of niet voortzet. Dit geldt niet als de overeenkomst korter is dan zes maanden of als het gaat om een contract met een projectomschrijving zonder einddatum. Als u de overeenkomst niet op tijd aanzegt, dan moet u de medewerker een vergoeding van één maandsalaris (of naar verhouding van de periode te laat) uitbetalen. Deze regel geldt altijd, dus zowel als u besluit een arbeidsovereenkomst wel als niet voort te zetten.

Verandering concurrentiebeding: wat betekent dit voor u?

Per 1 januari 2015 is de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd beperkt. Bij bepaalde tijd contracten die vóór 1 januari 2015 zijn ingegaan en die een concurrentiebeding hebben, blijft het concurrentiebeding gelden. Bepaalde tijd contracten die na 1 januari 2015 zijn afgesloten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, behalve als er sprake is van bijzondere omstandigheden. 

Verandering uitsluiting loondoorbetalingsplicht: wat betekent dit voor u? 

Vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om de loondoorbetalingsplicht gedurende 26 weken uit te sluiten. Mochten er in de cao andere afspraken hierover staan, dan geldt een maximum van 78 weken. Dit is alleen mogelijk bij incidentele werkzaamheden die geen vaste omvang hebben. Als u geen cao heeft of als er in uw cao niks staat over uitsluiting dan verandert er niets voor u.  

Meer over ontslagrecht en de Werkloosheidswet

Naast het arbeidsrecht bestaat de Wet werk en zekerheid ook nog uit het ontslagrecht en de Werkloosheidswet. Als u meer wilt weten over deze twee onderwerpen dan vindt u meer informatie op een van de onderstaande pagina’s.  

Persoonlijk gesprek over arbeidsrecht?

Wilt u spreken met één van onze adviseurs over arbeidsrecht of vraagt u zich af of payroll ook geschikt is voor uw onderneming? Neem dan contact met ons op! 

Meer weten over arbeidsrecht?
Neem vrijblijvend contact met ons op! Onze adviseurs vertellen u alles over arbeidsrecht en alles wat hiermee te maken heeft.
Bel mij terug Vraag een offerte aan
 
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.