Ontwikkeling hervorming arbeidsmarkt

Gepubliceerd: 2-06-2023
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal voorstellen aangekondigd voor de arbeidsmarkt. Hoewel het slechts voorstellen zijn en het daarmee nog lang niet zeker is dat het ook een wet wordt, vinden wij het belangrijk om je alvast mee te nemen in de mogelijk nieuwe wetswijzigingen op het gebied van (flex)arbeid. Hieronder lichten wij deze voor je uit:
 

Oproepcontracten

Oproepovereenkomsten zoals nuluren- en min-maxcontracten worden afgeschaft en vervangen door een basiscontract waarin het verplicht wordt om een vaste arbeidsomvang af te spreken met de medewerker. Een werkgever heeft de mogelijkheid een contract aan te bieden waarin ten opzichte van de gegarandeerde minimumuren tot maximaal 30% meer beschikbaarheid wordt gevraagd. De medewerker kan een oproep weigeren die buiten de vooraf bepaalde en vastgelegde beschikbare uren valt. Na een jaar zal een nieuw urenaanbod moeten worden gedaan.
 

Fasen uitzenden

Fasen-systematiek geldt niet voor de payroll-dienstverlening van Persoonality. Bij payroll is/blijft de ketenregeling (zie hieronder) van toepassing. Periode Fase A wordt wettelijk vastgelegd op 52 weken, waarbij geen afwijkingen per CAO meer mogelijk zijn. Fase B wordt verkort naar 2 jaar (nu nog 3 jaar) en maximaal 6 contracten. Daar bovenop krijgen uitzendkrachten recht op gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden.
 

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat met een medewerker maximaal drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten binnen een periode van maximaal drie jaar waarbij op basis van de huidige wetgeving de keten opnieuw begint na een onderbreking van zes maanden. In het wetsvoorstel dat nu bij de Kamer voorligt wordt uitgegaan van een onderbrekingstermijn van vijf jaar.
 

WW-premie

Een werkgever is met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd als gemiddeld over het jaar meer dan 30% overgewerkt wordt en wanneer voor de arbeidsverhouding de lage WW-premie gold. Hierop is een uitzondering gemaakt voor fulltime contracten met een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week. De Minister wil deze grens naar beneden bijstellen naar meer dan 30 uur per week, waardoor er meer wendbaarheid komt voor werkgevers.
 

Studenten en scholieren

De Minister heeft een uitzondering gemaakt voor studenten en scholieren, zij morgen werkzaam blijven op nuluren- en min-maxcontracten. Ook de ketenregeling blijft voor studenten en scholieren ongewijzigd met een onderbrekingstermijn van zes maanden.
 

Wat betekent dit voor jou?

Op het moment dat er sprake is van wetsvoorstellen of nieuwe dan wel gewijzigde plannen zullen wij je uiteraard uitgebreid over informeren. De overheid heeft als streven om bovengenoemde wetsvoorstellen in te laten gaan per 1 januari 2025. Voor tussentijdse vragen kunt je altijd terecht bij jouw contactpersoon van Persoonality. Hij of zij helpt je graag verder.
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.