Principe akkoord nieuwe cao Persoonality

Gepubliceerd: 21-10-2019
Geschreven door: Persoonality
Persoonality Payrolling B.V. en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) hebben, in aansluiting op de reeds bestaande ondernemingscao die per 31 december 2019 afloopt, op 15 oktober een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe ondernemingscao bereikt.
 
Persoonality en LBV zijn en blijven van mening dat payrolldienstverlening belangrijk en zelfs noodzakelijk is voor ondernemers en werknemers in Nederland en zijn daarom verheugd dit resultaat te hebben bereikt.
 
Omdat payrolling vanaf 1 januari 2020 (ook) wettelijk gedefinieerd is, sluiten Persoonality en LBV zich daar vanzelfsprekend bij aan. Mochten ondernemers echter geen uitdrukkelijke regelingen hebben getroffen met hun werknemers, dan kunnen zij zich tot Persoonality wenden die daarin middels haar ondernemingscao kan voorzien.

Ten opzichte van de thans geldende ondernemingscao zijn de belangrijkste wijzigingen:

 
  1. Ketenbepaling:
Het wettelijke systeem dan wel het bij de opdrachtgever geldende systeem, maar ingeval van bepaalde sectoren en functies is Persoonality gerechtigd werknemers 5 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur in 3 jaar aan te bieden.
 
  1. Uitzendovereenkomsten in Fase 1/2/Fase A worden voor de keten aangemerkt als één arbeidsovereenkomst.
 
  1. Er zijn 23 primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de cao benoemd die Persoonality kan - en waar geldend - zal toepassen. Mocht het zo zijn dat een bepaalde arbeidsvoorwaarde systeemtechnisch niet kan worden toegepast maar is deze wel op geld waardeerbaar, dan zullen de werknemers deze arbeidsvoorwaarde op een door hen aan te geven wijze, gecompenseerd krijgen.
 
  1. De oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort naar 24 uur, tenzij de bij de opdrachtgever geldende regeling uitdrukkelijk anders bepaalt.
 
  1. Persoonality mag contracten met een zogeheten jaarurennorm gaan toepassen, alsmede een plus/min urenregistratie.
 
  1. De verplichting tot herplaatsing en bieden van passende arbeid is herzien; er worden nu drie perioden onderscheiden met verschillende plichten voor Persoonality en werknemers.
 
  1. De studentenregeling is herzien in die zin dat scholieren en studenten bovenwettelijke vakantiedagen direct uitbetaald krijgen.
 
  1. De reeds bestaande pensioenregeling van Persoonality blijft gehandhaafd vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, zoals ook nu zonder wachttijd. Daarbij wordt bepaald dat wanneer werknemers aanspraak kunnen maken op de pensioenregeling van de opdrachtgever - naar verwachting vanaf 2021 - de eigen regeling van Persoonality geen verdere toepassing vindt. Ook is de mogelijkheid opgenomen om, indien mogelijk vanuit de betreffende pensioenfondsen, meerdere pensioenregelingen te faciliteren vanuit dezelfde entiteit, waarbij slechts één pensioenregeling van toepassing kan zijn per medewerker vanuit de volgorde:
  1. Opdrachtgeverpensioen, zo neen dan
  2.  Persoonality pensioen.
 
Persoonality en LBV zijn van mening dat met dit akkoord een duurzame basis is gelegd waarop ondernemers door Persoonality ontzorgd kunnen blijven worden, terwijl werknemers juist verzorgd kunnen blijven worden.
 

Houdt u het nog bij?

De veranderingen in de wet- en regelgeving. Als HR-specialist is onze kennis altijd up-to-date. Staat uw vraag niet in het artikel of is uw vraag nog niet volledig beantwoord?
Laat uw gegevens dan achter en wij nemen contact met u op.

Laat uw gegevens achter
 

 

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.