Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Gepubliceerd: 23-06-2022

Wetten en regels veranderen regelmatig. We houden het nieuws op dit gebied en relevante wijzigingen voor je bij en zorgen dat we altijd volgens de geldende regels en wetten werken. Hier hoef jij dus niet meer aan te denken en zorgen we dat alles goed geregeld is. Wel houden we je op de hoogte van relevante nieuws op dit gebied zodat dit geen verassing voor je is. Daarom praten we je nu graag bij over een aanstaande nieuwe wet.

Als gevolg van Europese wetgeving wordt met ingang van 1 augustus 2022 de nieuwe wet ‘wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ (Wet TVA) ingevoerd. Werkgevers zijn vanaf augustus verplicht om medewerkers volledig, én op een begrijpelijke manier, te informeren over de arbeidsvoorwaarden.  De wet is gebaseerd op een EU-richtlijn. Dit houdt in dat de wetgeving bindend is voor alle EU-landen, maar dat deze nog verder ingevoerd moet worden in de Nederlandse wetgeving.
De nieuwe wet brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Niet alle wijzigingen zijn even ingrijpend. De belangrijkste zijn:

  • Verplichte scholing dient kosteloos te worden aangeboden aan medewerkers, hiervoor mag dus geen studieovereenkomst meer worden opgesteld. De verplichte scholing dient daarnaast onder werktijd te worden genoten, althans te worden beschouwd als werktijd.
  • Nevenactiviteiten mogen niet meer worden verboden, tenzij een verbod gerechtvaardigd is op grond van een objectieve reden.
  • Meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers.
  • Richting medewerkers dient meer schriftelijk vastgelegd te worden, zoals verlof- en ontslagregelingen. Dit mag zowel in de arbeidsovereenkomst zelf als in bijvoorbeeld een bedrijfsregeling.

De meest ingrijpende verandering is dat de werkgever moet gaan vermelden of er sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon. We lichten daarom deze wijziging hier meer toe.

Onvoorspelbaar en voorspelbaar werkpatroon

Als het merendeel van de arbeidstijd niet bekend is bij de medewerker, dan spreken we van een onvoorspelbaar werkpatroon. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon dient de werkgever vast te leggen op welke dagen en in welke tijdsvakken (referentiedagen en -uren) de medewerker opgeroepen kan worden. Gedurende de referentiedagen en -uren kan de medewerker verplicht worden om aan de oproep gehoor te geven.
Medewerkers mogen een ingeplande dienst weigeren wanneer het verzoek te kort van tevoren is aangevraagd. Het verzoek dient wettelijk gezien vier dagen voorafgaand aan de geplande arbeid aangevraagd te worden. In de Persoonality cao is deze termijn verkort tot 24 uur, maar wij dienen de regeling van de opdrachtgever in dezen te volgen als hieromtrent uitdrukkelijk anders is bepaald. Een gewijzigde of afgezegde dienst binnen deze termijn, leidt tot een betalingsverplichting richting de medewerker. De origineel ingeplande uren dienen in dat geval doorbetaald te worden, zoals dat nu ook het geval is bij oproepovereenkomsten.

Op het moment dat het merendeel van de te werken uren overeen is gekomen (dag en tijdstip) met de medewerker, spreken we van een voorspelbaar arbeidspatroon. Wordt er (teveel) in deze uren geschoven, dan kan achteraf alsnog worden geconcludeerd dat sprake is geweest van een onvoorspelbaar arbeidspatroon. Dit kan ook achteraf leiden tot de verplichting om afgeschaalde/gewijzigde diensten alsnog uit te betalen.
 

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Voor ondernemers waarvan de payrollmedewerkers werken op basis van een oproepovereenkomst zal dit minder impactvol zijn. Zij houden zich al aan de oproepbepalingen vergelijkbaar met de bepalingen vanuit de nieuwe wet. Ondernemers die te maken hebben met veel rooster- en planningswijzigingen en adhoc op- en afschalen kunnen de gevolgen van de nieuwe regeling gaan ervaren. Hierbij wordt het nog belangrijker om tijdig te gaan plannen en te roosteren.
 
Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie, vertellen we jaar hier graag meer over. Onze adviseurs staan voor je klaar.

CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.