Weinig balans voor horeca

Gepubliceerd: 19-09-2019
Het is niet makkelijk voor horecaondernemers om geschikt personeel te vinden en te houden. Bovendien is het verloop groot en blijft er behoefte aan een flexibele schil. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 1 januari 2020 ingaat en die beoogt de verschillen tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen, zal daarbij ook nog eens tot forse extra kosten en meer administratieve lasten gaan leiden.
 
Maar goed, de WAB komt er. En dus is het voor horecaondernemers vooral van belang te weten wat er vanaf 1 januari allemaal op ze af komt en hoe ze de schade zoveel mogelijk kunnen beperken.
De WAB bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de horeca zijn er een aantal zaken extra van belang. Die zal ik hier kort uitleggen.
 
Ten eerste mag u personeel langer tijdelijk in dienst houden. In 2015 werd die periode juist verkort naar 2 jaar, maar nu mag de keten van tijdelijke contracten weer 3 jaar duren. Minder gunstig is echter de aanscherping van de wet met betrekking tot oproepcontracten. Met name het punt dat u een oproepkracht na 12 maanden een aanbod moet doen voor een contract voor het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande periode van u betaald heeft gekregen, is van belang. Het idee hierachter is dat werknemers daarmee meer zekerheid krijgen over het aantal te werken uren en daarmee de flex verder beperkt wordt. Of dat doel met deze maatregel wordt bereikt is nog maar zeer de vraag.
 
En dan nog de verplichtingen vanuit de wijzigingen binnen 4 dagen van de geplande oproep. Wijzigt u de planning of vervalt deze dan moet u, naast de eventuele werkelijk gewerkte uren ook de voordien geplande uren betalen aan oproepkrachten; én én dus!
 
Verder bepaalt de nieuwe wet dat de transitievergoeding die u moet betalen als u een medewerker ontslaat al ingaat op de eerste werkdag en niet meer pas na twee jaar. En dat geldt overigens ook bij niet verlengde arbeidsovereenkomsten op verzoek van de werkgever. De minister heeft beoogd om vast iets minder vast te maken door de zogenaamde cumulatiegrond bij ontslag. Dit is een doekje voor het bloeden waar alleen arbeidsrechtadvocaten vrolijk van worden. Dit resulteert in nog meer en nog langere én duurdere juridische procedures.
 
Een andere ingrijpende maatregel waarmee de overheid flexwerk duurder - en dus minder aantrekkelijk - wil maken is de afschaffing van de sectorpremie WW. Voor de hele BV-Nederland geldt vanaf 2020 een 5% hogere WW-premie bij contracten voor bepaalde tijd. Aangezien de huidige sectorpremie in de horeca nagenoeg nihil is, betekent ook dit weer een extra kostenstijging.
 
Mocht u na het lezen van al deze nieuwe regels nu besluiten om dan maar helemaal geen personeel meer in te huren en uw personeelsbeleid uit te besteden aan een payrollbedrijf, dan heb ik nog een laatste verrassing: met de invoering van de WAB zijn payrollers voor de wet gelijk aan mensen in vaste dienst. Met dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Dat betekent dat, met name payrollers die onder de Abu-/Nbbu-cao vallen, veel duurder zullen worden. Bij Persoonality hanteren wij al sinds jaar en dag de arbeidsvoorwaarden zoals ze gelden bij onze klanten. De samenwerking met payroll-bedrijven zal inniger worden en meer gericht op goed werkgeverschap. Aantrekkelijk werkgever zijn én blijven wordt, helemaal in deze arbeidsmarkt, nog belangrijker.
 
Volgens de regering komt de arbeidsmarkt met de nieuwe wet beter in balans. Echter, gelet op de hoeveelheid verzwarende maatregelen in relatie tot de slechts beperkte mogelijke voordelige maatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen, is dat maar zeer de vraag. Vooralsnog slaat de weegschaal nog niet door in het voordeel van de horecaondernemer. U zult op tijd de juiste keuzes moeten maken om te voorkomen dat u niet onverwachts een forse rekening gepresenteerd krijgt. Deze wet resulteert hoe dan ook in een kostenstijging. Wij kunnen u helpen deze kostenstijging beheersbaar te houden, vanuit optimaal procesbeheer én de beperking van kosten vanuit tijdige herplaatsingen van medewerkers als dit noodzakelijk is.
Wat betekent de WAB voor u en uw organisatie?
De WAB raakt zowel (interne) flexkrachten als ook vaste contracten. Benieuwd naar de praktische en financiële gevolgen hiervan?
Wij helpen u graag!
 
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.