Werken met vakantiekrachten? Dit zijn de spelregels.

Gepubliceerd: 15-06-2023

De vakantieperiode staat voor de deur en dat betekent dat veel ondernemers overwegen vakantiekrachten aan te nemen. Een uitstekende manier om extra drukte tijdens de zomermaanden op te vangen. Wist je dat er een paar regels en wetten zijn wanneer je gebruik maakt van (minderjarige) vakantiekrachten? Alle wet- en regelgeving, die hierbij komt kijken hebben we hieronder voor je uitgelegd.

Vakantiekrachten kunnen een waardevolle aanvulling zijn op je team. Om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen in drukkere periodes of juist ter vervanging zodat je vaste medewerkers kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
 

Definitie van vakantiekrachten volgens de cao’s

In de meeste cao’s wordt met vakantiekrachten verwezen naar scholieren en studenten die tijdens de (zomer)vakantie van hun opleiding of studie tijdelijk werk verrichten tegen betaling. Afhankelijk van de leeftijd van de vakantiekracht zijn er een paar regels en beperkingen met betrekking tot de arbeids- en rusttijden.

Toestemming ouders

Wat goed is om te weten, is dat minderjarige vakantiekrachten (onder de 18 jaar) toestemming nodig hebben van een ouder of voogd om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. In Nederland mogen jongeren aan de slag vanaf 13 jaar.

Werkzaamheden per leeftijdscategorie

De werktijden en de werkzaamheden die jongeren tot 18 jaar mogen verrichten staan duidelijk per leeftijdscategorie in de wet omschreven. Hierbij worden de minderjarigen in verschillende groepen verdeeld:

  • 13- t/m 14 jarigen

Deze groep is nog leerplichtig en wordt geclassificeerd als ‘kinderen’.  Zij mogen alleen licht en niet-industriële arbeid verrichten. Hierbij gaat het om het verrichten van hand- en spandiensten en dus niet om zelfstandige arbeid. Hierbij kan je denken aan vakkenvullen of inpakken in een supermarkt. Werken in de horeca of in een fabriek, daar zijn ze nog te jong voor. Het afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt bijvoorbeeld gezien als geïndustrialiseerde arbeid.

  • 15 jaar

Voor deze leeftijd geldt ook dat zij niet- industriële arbeid mogen verrichten. Zij zijn ook nog leerplichtig maar mogen zelfstandig licht of industrieel werk doen zoals reclamefolders rondbrengen, de krant bezorgen of werken in de horeca. Zij mogen bijvoorbeeld wel de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas, poleren en met de hand afwassen.

  • 16 en 17 jaar

Jeugdige medewerkers van 16 en 17 jaar mogen arbeid verrichten op zaterdag en zondag, mits er op de vrijdag ervoor of de maandag erna geen schooltijd is. Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd. Er moet altijd in een periode van 7 dagen een rustperiode van ten minste 36 aaneengesloten uren zijn. De jeugdige werknemer mag tot 23.00 uur werken.

Nieuwe Alcoholwet

Jongeren onder de 16 mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken. Er is een uitzondering voor 14- en 15 jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage moeten vervullen. Zij mogen vanaf 1 juli 2021 ook in de ruimte werken waar alcohol wordt verkocht. Dit betekent dus dat je bedienend personeel met een reguliere arbeidsovereenkomst voor werk in de ruimte waar alcohol geschonken wordt mag aannemen vanaf 16 jaar en 14- en 15 jarigen als stagiair mag aannemen als dit vanuit de opleiding noodzakelijk is.

Werktijden

Volgens de Arbeidstijdenwet gelden er specifieke regels met betrekking tot de maximale arbeidstijden en rusttijden voor vakantiekrachten. Hierbij worden andere leeftijdsgroepen gehanteerd. Deze regels verschillen afhankelijk van de leeftijd:
 

  • Vakantiekrachten in de leeftijdscategorie 13, 14 jaar mogen maximaal 7 uur per dag werken, verdeeld over hooguit 35 uur per week, verdeeld over 5 dagen. Wanneer ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad. Op zondag werken mag niet.
  • Voor jongeren van 15 jaar geldt een maximum van 8 uur per dag en 40 uur per week. Zij moeten minimaal 12 uur rust hebben tussen twee werkdagen. Wanneer het in jouw bedrijf gebruikelijk is dat er op zondag wordt gewerkt, dan mogen zij dat ook. Hierbij is wel toestemming van hun ouders nodig én ze mogen niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.
  • Voor jongeren van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 9 uur per dag en 45 uur per week. In 4 weken mogen ze maximaal 160 uur werken, op voorwaarde dat ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben. Werken ze ook op zondag? Dan geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

Belangrijk! De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je in je bedrijf de regels naleeft - ook voor vakantiewerk. Als dat niet gebeurt, kun je een boete krijgen.

Voordelen werken met een payrollorganisatie

Wanneer je regelmatig met vakantiekrachten werkt, komt daar veel administratie bij kijken. Jouw nieuwe medewerkers moeten aangemeld worden en de salarisbetalingen moet op tijd verwerkt worden. Door vakantiekrachten te verlonen via payrolling wordt niet alleen op de kosten bespaard maar ook alle administratieve werkzaamheden worden uit handen genomen. Zo kan jij je focussen op het ondernemen en aansturen van de vakantiekrachten.

Studententarief

Goed om te weten: vaak zijn vakantiekrachten nog scholier of student. Wanneer je payrollt bij Persoonality geldt voor hen het hele jaar door een gunstig studententarief. Dat komt omdat wij als een van de weinige payrollers onze eigen cao hebben, daarin is dit lagere tarief voor jou vastgelegd.

Bij veel andere payroll organisaties is dit vaak alleen in de vakantieperiode, de maanden juni t/m augustus. Nog een bijkomend voordeel voor de studenten is de weekbetaling waardoor ze snel het salaris ontvangen voor de gewerkte uren!
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.