Heb je feedback voor ons?

Goed voor elkaar zijn, dat is waar het bij ons om draait. Jouw feedback helpt ons om dat waar te maken. We horen het daarom graag. (Juist) Ook wanneer je een klacht hebt of een geschil. Hier lees je wat onze handelingswijze is voor feedback, klachten en melding van misstanden.

 

Doorgeven van feedback

Meerdere keren per jaar vragen we onze klanten en payrollmedewerkers om feedback. Dat doen we met een feedbacksysteem. De Net Promoter Score (NPS) maakt onderdeel uit van het feedbacksysteem en is voor ons een goede indicatie hoe jouw tevredenheid zich verhoudt ten opzichte van de norm.    We waarderen het heel erg als je deze vragenlijst voor ons invult.
Heb je buiten de reguliere feedbackmomenten om iets dat je met ons wilt delen, mail dan naar info2@persoonality.nl of telefonisch via 055 580 5900. 
 

Melden van een klacht

Ben je ontevreden over een bewezen dienst, een persoon of een product, voel je onheus bejegent of lopen de zaken anders dan verwacht? Meld dit alsjeblieft. In eerste instantie is jouw Persoonality contactpersoon hiervoor het eerste aanspreekpunt. Samen met hem of haar kun je onderling overleggen om tot een oplossing te komen.

Kom je er met jouw contactpersoon niet uit, dan kun je een klacht indienen bij onze Centrale Service Desk. Bij de Centrale Service Desk worden alle klachten, zowel telefonisch, schriftelijk als per mail binnenkomen klachten, direct in behandeling genomen. Onze Centrale Service Desk registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces conform onze klachtenprocedure*. De Centrale Service Desk is via dit mailadres te bereiken: info2@timing.nl of telefonisch via 055-5805800.

*In onze Regeling Ongewenst Gedrag vind je onder andere onze klachtenprocedure.

Melden van grensoverschreidend gedrag via de vertrouwenspersoon

Iedereen heeft het recht om in een omgeving te werken die veilig voelt. Merk je dat er sprake is van discriminatie, racisme, seksuele of andere intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag, agressie, geweld of pesten? Dan kunnen we ons voorstellen dat het niet altijd even makkelijk is om dit bespreekbaar te maken bij collega's of leidinggevenden. Daarom kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en helpt jou bij het vinden van een eigen manier om hiermee om te gaan en geeft begeleiding bij het intern aankaarten van de problematiek en/of bij een eventuele gang naar de klachtencommissie. Om contact op te nemen met de vertrouwenspersoon kun je mailen naar: vertrouwenspersoon@timing.nl.
 

Melding maken van illegale of immorele praktijken via de klokkenluidersregeling

Klokkenluiden kan worden omgeschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) bekendmaken van vermoedens van illegale of immorele praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de werkgever en waarbij een (groot) maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die mogelijk actie daartegen kunnen ondernemen.

Alle medewerkers kunnen door middel van de klokkenluidersprocedure problemen of vermoedens van misstanden melden. Een misstand kan te maken hebben met fraude, intimidatie, corruptie, milieudelicten, discriminatie, overtreding van veiligheidsvoorschriften. Melding maken kan via de vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@persoonality.nl.

Om juistheid van het proces van melden te borgen hebben we een Regeling Ongewenst Gedrag opgesteld. In deze regeling kun je lezen wanneer en bij wie je misstanden kunt melden. En hoe het vervolgproces, inclusief borging van beschermingsmaatregelen, verloopt.

Brutoloon medewerker
Reserveringen
Loonbelasting en premies
Personeelsadministratie, contractbeheer en salarisadministratie
Pensioen
Verzuim (geen eigen risico)
Gratis juridisch advies
Flexibiliteit
Eigen cao
Studententarief het hele jaar door
Extra voordelen
dgdg
CookieLevelFunctional Jouw huidige cookie level: Functioneel
Ons doel is om ondernemers te ondersteunen bij het werkgeverschap. Daarvoor gebruiken we jouw surfgedrag op persoonality.nl. Op basis hiervan kunnen we jou content laten zien waarvan we denken dat die beter bij jou past, in plaats van video's of blogs waar je waarschijnlijk minder mee hebt. 

Vind je dit oké?  Klik dan op 'akkoord'.